Publikácie

Voda pre Vás - august 2021

Voda pre Vás - august 2021
PDF - 646.78 KB

Výročná správa PVPS 2020

Výročná správa STVPS 2020

Petržalské teplo - júl 2021

júl 2021
PDF - 1.42 MB

Termoinfo jún 2021

jun 2021
PDF - 979.58 KB

Výročná správa Veolia Energia Slovensko 2020

VS VES 2020 pdf
PDF - 6.53 MB

Výročná správa Nadácia Veolia Slovensko 2020

vs nadacia 2020
PDF - 3.1 MB

Planéta - jar 2021

Planéta - jar 2021
PDF - 7.98 MB

Termoinfo - december 2020

Voda pre Vás - december 2020

Voda pre Vás - február 2020

Planéta - jar 2020

Planéta - jar 2020
PDF - 4.86 MB

Termoinfo - december 2019

Termoinfo - jún 2019

Termoinfo - jún 2019
PDF - 2.77 MB

Voda pre Vás - január 2019

Termoinfo - máj 2020

Termoinfo - máj 2020
PDF - 2.73 MB

Voda pre Vás - august 2020

Voda pre Vás - august 2020
PDF - 628.58 KB

Výročná správa PVPS 2019

Výročná správa STVPS 2019

Planéta Zima 2018

Planéta Zima 2018
PDF - 5.92 MB