Priemyselní zákazníci

Veolia ako jediná globálna skupina zjednotila pod jednu značku environmentálne služby a poskytuje technologické riešenia na mieru priemyselným partnerom po celom svete.

Poskytujeme naše odborné znalosti vďaka dlhodobej skúsenosti a vysokej profesionálnej úrovni našich zamestnancov. Od návrhu projektu až po jeho realizáciu sa zúčastňujú na aktivitách naši vlastní experti, tak aby odpovedali na všetky potreby a naplnili všetky očakávania zákazníkov.
 
Priamo prevádzkujeme  vodohospodárske zariadenia priemyslových partnerov formou outsourcingu alebo zabezpečujeme externú výrobu  a čistenie vôd na už prevádzkovaných zariadeniach. Priemyslovým partnerom tiež poskytujeme radu ďalších vodohospodárskych služieb (služby certifikovaných laboratórií, údržba, projekčné služby  atď.). 

Priemyselné parky a podniky sa vďaka našim službám môžu venovať výlučne predmetu svojho podnikania. Ponúkame riešenia, ktoré našim klientom umožňujú znižovať náklady na energie, kontrolovať ich spotrebu a tak efektívnejšie realizovať hlavné činnosti ich podnikania.