Kontakty

VODOHOSPODÁRSKE SLUŽBY

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 00 Banská Bystrica

IČO :36 644 030
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo  840/S
E-mail: [email protected]

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

IČO:  36 500 968
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel:Sa, Vložka číslo:1030 1/P
E-mail: [email protected]

Tel. kontakt:
CALL CENTRUM StVPS, a.s. : + 421 0850 111 234
CALL CENTRUM PVPS, a.s.: + 421 0850 111 800

KONTAKTY PRE ZÁKAZNÍKOV StVPS, a.s. : 
http://www.stvps.sk/kontakt/
KONTAKTY PRE ZÁKAZNÍKOV PVPS, a.s. :
http://pvpsas.sk/kontakty/ 

ENERGETICKÉ SLUŽBY

Veolia Energia Slovensko, a.s. 
Einsteinova 21 - Digital Park I
851 01 Bratislava

☎ Tel. kontakty pre klientov Veolia Energia Slovensko
☎ Dispečing - hlásenie porúch Bratislava (vrátane m.č. Podunajské Biskupice):   
0850 325 542

E-mail:  [email protected]
                [email protected]

Vaše údaje

Vaša správa

Iba jeden súbor.
8 MB limit.
Povolené typy: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.