Pridajte sa k nám

Skupina Veolia ponúka dlhodobé pracovné miesta v profesiách, ktoré zahŕňajú priamy kontakt s miestnou komunitou bez ohľadu na predchádzajúcu kariéru, vek alebo zázemie. Sú to práve kvalitní zamestnanci, ktorí nás svojimi skúsenosťami a odbornými znalosťami posúvajú stále vpred. Naši zamestnanci pôsobia v rôznych profesiách: energetici, strojníci, elektrikári, údržbári, inštalatéri, technici, zvárači, kuriči, technológovia, obchodníci, nákupcovia, zásobovači, finančníci, IT špecialisti, projektanti, atď.

Ponúkame uplatnenie talentovaným ambicióznym ľuďom, ktorí majú záujem pracovať a nadobúdať odborné skúsenosti predovšetkým v týchto oblastiach: vodohospodárske služby, energetické služby, centrálne zásobovanie teplom, komplexná správa budov, ale i celý rad ďalších podporných služieb (nákup, zásobovanie, IT, financie, ľudské zdroje a komunikácia).
 
Veolia na Slovensku ponúka svojim zamestnancom:

  • stabilné zamestnanie v perspektívnej a na Slovensku aj vo svete dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti,
  • možnosť profesionálneho rastu,
  • priestor na inovatívne a zodpovedné riešenia zadaných úloh,
  • podporu špecialistov z ostatných krajín skupiny Veolia,
  • školiace programy vo vlastnom vzdelávacom stredisku v Prahe alebo v Paríži,
  • školiace programy s podporou externých vzdelávacích zariadení,
  • krátkodobé alebo dlhodobé integračné programy,
  • motivujúce platové ohodnotenie,
  • odmeňovanie v závislosti na dosiahnutí stanovených cieľov,
  • kvalitný sociálny program.

Voľné pracovné pozície divízia Voda.

Voľné pracovné pozície divízia Energia.