Manažment energetických služieb

Zabezpečenie prevádzky priemyselného parku, mutitechnické služby, služby súvisiace s údržbou okolia a služby pre zamestnancov závodu – zodpovedáme za vykonávanie vybraných alebo všetkých podporných činností priemyselného závodu..

Vďaka tomu sa naši klienti môžu plne venovať predmetu svojho podnikania, čím sa stávajú konkurencie schopnejšími hlavne v oblasti flexibility a kvality svojich služieb a produktov.

Významnou referenciou v tejto oblasti je spoločnosť Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.

Od realizácie vybraných služieb až po celkovú správu priemyselných podnikov

Správa v oblasti energetických služieb, technická správa budov, úprava vzduchu klimatizačných zariadení, údržba pracovných nástrojov a prislúchajúcej infraštruktúry až po komplexnú správu priemyselných parkov. Staráme sa o profesionálne vykonávanie zverených činností, s cieľom zabezpečiť klientovi energetickú optimalizáciu priemyselného podniku so zreteľom na ochranu životného prostredia.

Neustále sa vyvíjajúce partnerstvo

Veolia Energia ponúka svojim klientom partnerstvo, ktoré berie do úvahy ich strategické očakávania a ponúkané riešenia permanentne prispôsobuje rozvoju ich aktivít. Naši technici, ktorých tímy sa nachádzajú priamo v priemyselných podnikoch, sú schopní profesionálne zvládať všetky úlohy súvisiace s výrobným procesom.

Energetická optimalizácia

 Znižovanie spotreby energie a redukcia skleníkového efektu – to sú dve najväčšie výzvy pre našu spoločnosť v rámci poskytovania služieb pre priemyselných klientov. Prispôsobením ponuky služieb rôznym typom priemyselných parkov, ktoré Veolia spravuje po celom svete, pomáhame našim klientom účinnejšie zvládať spomínané problémy.

Výzvy, na ktoré odpovedáme v oblasti služieb pre priemyselných klientov

  • ​zníženie spotreby napr. stlačeného vzduchu a pary,
  • zlepšenie pohodlia a bezpečnosti pracovných tímov,
  • optimalizácia platieb za spotreby energií a prevádzkových nákladov,
  • modernizácia zariadení a prispôsobenie ich stavu reálnym potrebám rešpektujúc pritom technické, bezpečnostné a environmentálne predpisy,
  • zabezpečenie plynulosti dodávky energií,
  • rešpektovanie ochrany životného prostredia pri vykonávaní každodenných aktivít.