Voda

Veolia  je popredným dodávateľom vodohospodárskych služieb na Slovensku. Hlavným predmetom činnosti je dodávka pitnej vody a odkanalizovanie. Veolia poskytuje svojim dcérskym spoločnostiam know-how v oblasti správy vodohospodárskej infraštruktúry vychádzajúce z viac ako 150 ročných skúseností. 

Členom skupiny Veolia sú na Slovensku v oblasti vodohospodárskych služieb Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s a ČOVspol,a.s. Veolia je špecialista na outsourcing služieb spojených s výrobou a distribúciou pitnej vody a odvádzaním a čistením odpadových vôd poskytovaných municipalitám, priemyselným partnerom alebo zákazníkom zo sektora služieb.
 

Mapa pôsobnosti

Veolia zabezpečuje dodávku pitnej vody a odkanalizovanie  na území celého Banskobystrického kraja, v okrese  Revúca čiastočne (11 obcí), v okrese Prievidza a v časti Trenčianskeho kraja.
V podtatranskom regióne pôsobí v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica.

Podtatranska vodárenská mapa

Obchodné meno:Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Dátum vzniku:01.01.2006
Sídlo:Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma:Akciová spoločnosť
IČO:36 644 030
DIČ:2022 1022 36
IČ DPH:SK 2022 1022 36

Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddieli Sa, vložka číslo 840/S

Deň zápisu: 01. 01. 2006