Projekty pre deti

Pravidelne organizujeme vzdelávacie súťaže pre žiakov základných škôl, ktorých cieľom je vytvárať pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu.

Žiakov i učiteľov pri práci sprevádzajú zaujímavé pedagogické materiály. Žiaci si tak zábavnou formou prehlbujú znalosti o ochrane životného prostredia a osvojujú si zásady ekologického správania sa v ich každodennom živote.

Veolia Energia projekty zameriava na určitú tému:

Viac informácií: [email protected], 02/68207279