Vodohospodárske služby

Veolia uplatňuje vo vodárenstve na Slovensku aj vo svete osvedčený prevádzkový model. Na Slovensku poskytuje Veolia vodohospodárske služby pre 700 miest a obcí. Celkovo zásobuje pitnou vodou 945 180 obyvateľov.

 
Partnerským mestám ponúka

  • technické know-how – nové technológie, znižovanie strát vody, dôraz na ekológiu,
  • efektívne riadenie – znižovanie prevádzkových nákladov,
  • skvalitnenie zákazníckych služieb – call centrá, certifikácie podľa normy ISO 9001, špeciálne preškolení pracovníci,
  • profesionálne riadenie ľudských zdrojov – dôraz na sociálny dialóg vnútri spoločnosti, vyššia kolektívna zmluva – jediná v odbore v ČR,
  • inštitút environmentálnych služieb – vlastný školiaci inštitút a programy dlhodobého vzdelávania,
  • podporu rozvoja regiónov,
  • organizovanie vzdelávacích akcií a stretnutia vodohospodárskych odborníkov, podpora výchovy a vzdelávanie detí a mládeže, projekty zamerané na ochranu životného prostredia a podpora sociálnych projektov.

 

Princíp prevádzkového modelu

  • Obce si stále držia kontrolu nad výškou vodného a stočného.
  • Prenájom infraštruktúry odbornej spoločnosti umožňuje obci či mestu preniesť bremeno zodpovednosti za spolufinancovanie veľkých investícií napríklad formou predplateného nájomného, zmluvne určených investícií či záruk za bankové úvery na prevádzkovú spoločnosť.

Využitie synergických efektov (spoločné nákupy, koordinácia technických aktivít, spoločné call centrá atď.), ktoré sa prejavia tak v skvalitnení práce, ako aj v znížení prevádzkových nákladov, čo vedie k dlhodobej stabilizácii cien vody.