Veolia

Vznikli krásne zákutia, vyvýšené záhony, záhradné jazierko. Veď posúďte sami.
Veolia sa spolu s organizáciou BROZ tento rok pustili do obohatenia života obyvateľov mestskej časti Dúbravka.
Požičaná planéta je projekt, ktorý prezentuje kľúčové témy udržateľného rozvoja.
Prostredníctvom našich profesionálnych skúseností zabezpečujeme energetické médiá našich klientov a prinášame im širokú škálu technických riešení.
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít.
Prečítajte si posledné čísla našich zákazníckych časopisov Termoinfo a Voda pre Vás