Veolia

Katarína Linczényiová aj s podporou Nadácie Veolia urobila nový národný rekord vo freedivingu.
Pridali sme sa tak k ďalším 9 podpisujúcim spoločnostiam, ktoré sa hlásia k dodržiavaniu princípov diverzity na pracovisku.
Prostredníctvom našich profesionálnych skúseností zabezpečujeme energetické médiá našich klientov a prinášame im širokú škálu technických riešení.
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít.
Školy naprieč celým Slovenskom hľadajú spolu so svojimi žiakmi riešenia na úpravu zanedbaných školských areálov, aby si tak spríjemnili prostredie na výučbu i mimoškolské aktivity.