Veolia

Prácu našich zamestnancov v prvej línii si môžete pozrieť v najnovšom videu.
Požičaná planéta je projekt, ktorý prezentuje kľúčové témy udržateľného rozvoja.
Prostredníctvom našich profesionálnych skúseností zabezpečujeme energetické médiá našich klientov a prinášame im širokú škálu technických riešení.
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít.
Školy naprieč celým Slovenskom hľadajú spolu so svojimi žiakmi riešenia na úpravu zanedbaných školských areálov, aby si tak spríjemnili prostredie na výučbu i mimoškolské aktivity.