• starame sa o svetove zdroje   Staráme sa o svetové zdroje
  • Hompepage - Foto 1   Veolia je v Slovenskej republike popredným poskytovateľom vodohospodárskych služieb...
  • Hompepage - Foto 2   ... a energetických služieb
  • Homepage - Foto 3   Centrálne zásobovanie teplom
  • Homepage - Foto 4   Služby pre priemyselných klientov
  • Homepage - Foto 5   Energetická efektívnosť budov
1
Spoločne s freediverkou navštívte prvý z desiatich vodných unikátov.

Nadacia Veolia Slovensko
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít. ...

1
Téma tohtoročného Svetového dňa vody „Nenechaj nikoho za sebou” je venovaná naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých.

kl
Slovenská freediverka hľadá odpoveď.

1
Na slávnostnom vyhlasovaní cien o najúspešnejší projekt v oblasti energetických úspor v kategórii <em>Verejný sektor</em> získal prvé...

1
Téma tohtoročného Svetového dňa vody „Nenechaj nikoho za sebou” je venovaná naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých.

Nadacia Veolia Slovensko
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít. ...