Veolia

Odhodlane, s optimizmom, spoločne!

Zoznámte sa s našimi Resourcermi*, ktorí presadzujú ekologickú transformáciu po celom svete. 

OBJAVTE NAŠICH RESOURCEROV

* Pracovať v spoločnosti Veolia znamená byť súčasťou komunity  resourcerov, znamená to, že zdieľate rovnaký spôsob myslenia a že sa snažíte chrániť svetové zdroje (z angl. „resource“: zdroj). 
 

Rieku Hron postihla 26. júla 2021 v skorých ranných hodinách ekologická katastrofa.
Pri príležitosti osláv 15 rokov od svojho vzniku zriadila Nadácia Veolia Slovensko program Komunitných grantov pre širokú verejnosť, neziskové organizácie, športové kluby, či školské zariadenia.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a spoločnosť Veolia Energia Slovensko získali s platnosťou od 23. júna 2021 certifikát ISO 37001
Prostredníctvom našich profesionálnych skúseností zabezpečujeme energetické médiá našich klientov a prinášame im širokú škálu technických riešení.
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít.
Prečítajte si posledné čísla našich zákazníckych časopisov Termoinfo a Voda pre Vás