Veolia

Spoločnosť Veolia na Slovensku je od začiatku marca v pohotovosti a prijala niekoľko opatrení v súvislosti s postupujúcou vírusovou infekciou
Rúška putovali do rúk primátorom miest a starostom mestských častí.
Prostredníctvom našich profesionálnych skúseností zabezpečujeme energetické médiá našich klientov a prinášame im širokú škálu technických riešení.
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít.
Školy naprieč celým Slovenskom hľadajú spolu so svojimi žiakmi riešenia na úpravu zanedbaných školských areálov, aby si tak spríjemnili prostredie na výučbu i mimoškolské aktivity.