Veolia

Pri príležitosti celosvetovej kampane Clean Up the World - Vyčistime svet vám predstavujeme ďalší z filmov projektu Požičaná planéta.
Veolia sa spolu s organizáciou BROZ tento rok pustili do obohatenia života obyvateľov mestskej časti Dúbravka.
Požičaná planéta je projekt, ktorý prezentuje kľúčové témy udržateľného rozvoja.
Prostredníctvom našich profesionálnych skúseností zabezpečujeme energetické médiá našich klientov a prinášame im širokú škálu technických riešení.
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít.
Školy naprieč celým Slovenskom hľadajú spolu so svojimi žiakmi riešenia na úpravu zanedbaných školských areálov, aby si tak spríjemnili prostredie na výučbu i mimoškolské aktivity.