Veolia

Katarína Linczényiová aj s podporou Nadácie Veolia urobila nový národný rekord vo freedivingu.
V rámci podujatia s názvom Ekotýždeň sa zamestnanci Veolie zapojili do dobrovoľníckych brigád v štyroch slovenských mestách a obciach.
Prostredníctvom našich profesionálnych skúseností zabezpečujeme energetické médiá našich klientov a prinášame im širokú škálu technických riešení.
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít.
Školy naprieč celým Slovenskom hľadajú spolu so svojimi žiakmi riešenia na úpravu zanedbaných školských areálov, aby si tak spríjemnili prostredie na výučbu i mimoškolské aktivity.