• starame sa o svetove zdroje   Staráme sa o svetové zdroje
  • Hompepage - Foto 1   Veolia je v Slovenskej republike popredným poskytovateľom vodohospodárskych služieb...
  • Hompepage - Foto 2   ... a energetických služieb
  • Homepage - Foto 3   Centrálne zásobovanie teplom
  • Homepage - Foto 4   Služby pre priemyselných klientov
  • Homepage - Foto 5   Energetická efektívnosť budov
MDL
Ako jednu zo svojich priorít si skupina Veolia Slovensko definovala neprestajne znižovať negatívny dosah svojej ...

Nadacia Veolia Slovensko
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít. ...

1
Svetový deň vody je vyhlásený organizáciou Spojených národov a tiež organizáciou UN – WATER, ktorá koordinuje projekt v spolupráci s vládami a pa...

HP - SMS info všetky
Školákov prekvapila bohatá biodiverzita mesta skrývajúca rašeliniská, mokrade ale aj nebezpečné invázne rastliny. Pátranie po biodiverzite sloven...

covr
Po vykonaní ekologických auditov a spracovaní navrhovaných opatrení sa program ochrany biodiverzity v areáloch skupiny Veolia Slovensko presunul ...

1
Svetový deň vody je vyhlásený organizáciou Spojených národov a tiež organizáciou UN – WATER, ktorá koordinuje projekt v spolupráci s vládami a pa...

Nadacia Veolia Slovensko
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít. ...

MDL
Ako jednu zo svojich priorít si skupina Veolia Slovensko definovala neprestajne znižovať negatívny dosah svojej ...

HP - SMS info všetky
Školákov prekvapila bohatá biodiverzita mesta skrývajúca rašeliniská, mokrade ale aj nebezpečné invázne rastliny. Pátranie po biodiverzite sloven...