Publikácie

Výročná správa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 2022

Výročná správa Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 2022

Výročná správa Veolia Energia Slovensko 2022

Výročná správa Nadácia Veolia Slovensko 2022

Výročná správa Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 2021

Výročná správa Veolia Energia Slovensko, a. s. 2021

Výročná správa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 2021

Výročná správa Nadácia Veolia Slovensko 2021

Výročná správa Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 2020

Výročná správa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 2020