Energia

Veolia Energia na Slovensku pôsobí od roku 1993. Vďaka silnému medzinárodnému zázemiu sme schopní poskytovať efektívne energetické riešenia a širokú paletu služieb s vysokým štandardom nárokov na ochranu životného prostredia.​​

 

Klienti

Bohaté odborné skúsenosti využívame pri poskytovaní služieb širokej škále klientov medzi ktorých patria mestá, vyššie územné celky, bytové družstvá, ako aj administratívne a obchodné centrá a priemyselné parky.

Služby

Našimi hlavnými činnosťami je výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody, poskytovanie služieb priemyselným klientom, navrhovanie efektívnych energetických riešení a komplexná správa budov.

Predvídame neustále sa vyvíjajúce potreby a požiadavky klientov, optimalizujeme technickú, ekonomickú a environmentálnu prevádzku zverených zariadení a pritom sa snažíme uplatňovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy.

Základné informácie:

  • ​pôsobíme v 25 slovenských mestách a obciach
  • ​zabezpečuje tepelný komfort a iné služby pre 90 000 zásobovaných domácností, 628 vedecko-vzdelávacích, či kultúrno-zábavných zariadení a 31 zdravotníckych zariadení
  • ​staráme sa o 228 km rozvodov  (približná vzdialenosť z Bratislavy do Považskej Bystrice)
  • pôsobíme v 6 priemyselných zónach
  • ​spravujeme 540 budov v privátnej a štátnej sfére​

Veolia Energia na Slovensku je súčasťou skupiny Veolia.

Veolia je celosvetovým lídrom v poskytovaní environmentálnych služieb a ponúka technologické riešenia na mieru v 3 oblastiach: manažment vodohospodárskych služieb, manažment odpadového hospodárstva a manažment energetických služieb.