Energia

V Slovenskej republike pôsobí Veolia Energia od roku 1993. Teplom zásobuje celkom 90 000 domácností v 25 mestách a obciach v rámci celého Slovenska. Spravuje viac ako 293 kotolní a 661 výmenníkových staníc. Dodávku tepla a teplej úžitkovej vody a služby s tým spojené poskytujeme pre obytné domy, administratívne budovy, školy, nemocnice, športové zariadenia. Našimi priamymi zákazníkmi sú správcovské spoločnosti, správcovia, spoločenstvá vlastníkov bytov. 

Tím špecialistov z odboru starostlivosti o zákazníkov  je vám k dispozícii. Jeho úlohou je udržiavanie kontaktu so zákazníkmi formou pravidelných osobných návštev s cieľom zisťovať ich priania, vypočuť si ich názory a zaujímať sa o ich potreby skôr, ako bude nutné riešiť konkrétny problém. Klienti aj koncoví zákazníci sa môžu obracať so svojimi otázkami písomne na adresu [email protected] alebo telefonicky na pracovníkov odboru starostlivosti o zákazníkov, ktorí pôsobia v jednotlivých regiónoch. 

KONTAKTY:

ODBOR PREDAJA ENERGETICKÝCH KOMODÍT

Na týchto telefónnych číslach nás zastihnete počas pracovného týždňa (pondelok - piatok):

región Západ: 0906 105 207
Bratislava, Piešťany, Senec, Vráble, Vrbové
región Stred: 0906 105 207
Lučenec, Žiar nad Hronom
región Východ: 0906 105 207
Košice, Dobšiná, Hanušovce nad Topľou, Jelšava, Kráľovský Chlmec, Liptovský Hrádok, Medzev, Plešivec, Prakovce, Slavošovce, Štós, Turňa nad Bodvou

e-mail: [email protected]

DISPEČING

Čo je to dispečing?

Dispečing eviduje sťažnosti a poruchy v kvalite dodávky tepla. Sleduje tepelnotechnické zariadenia a úzko spolupracuje so strojníkmi, ktorí preverujú nahlásenú chybu a zabezpečujú jej odstránenie.
V prípade problémov v objekte s dodávkou tepla na vykurovanie a teplú vodu alebo v prípade, že nemáte informáciu o plánovanej odstávke kontaktujte náš 24 hodinový dispečing: 

MestoKontakt na dispečing
Bratislava (vrátane MČ Podunajské Biskupice)0850 325 542
Dobšiná0800 188 254
Hanušovce nad Topľou0800 188 254
Jelšava 0800 188 254
Košice0800 188 254
Kráľovský Chlmec0800 188 254
Levice036/2333 255, 0904 621 184, 0904 621 183
Liptovský Hrádok0800 188 254
Lučenec047/43 212 06, 0918 636 484
Medzev0800 188 254
Piešťany0850 325 542
Plešivec0800 188 254
Prakovce0800 188 254
Senec0850 325 542
Slavošovce0800 188 254
Štós0800 188 254
Turňa nad Bodvou0800 188 254
Vráble0850 325 542
Vrbové0850 325 542
Žiar nad Hronom (obyvatelia)0905 598 611
Žiar nad Hronom (priemyselný park)045/60 144 11

 

SPOLOČNOSTI SKUPINY VEOLIA ENERGIA

Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21 
851 01 Bratislava
tel.: + 421 (0)2 6820 7233
e-mail: [email protected]

Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 
Einsteinova 21 
851 01 Bratislava
Kancelária: Lenardova 6, 851 01 Bratislava
tel.: 421 (0)2 6820 7233
e-mail: [email protected]

Veolia Energia Senec, a.s. 
Sokolská 6
903 01 Senec
tel.: +421 (0)2 4592 7096
e-mail: [email protected]

Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16
952 01 Vráble
tel.: +421 (0)37 7832 994
e-mail: [email protected]

Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
tel.: +421 (0)36 2333 245
e-mail: [email protected]

Veolia Teplo Levice, s. r. o. 
Námestie E. M. Šoltésovej 14 
934 01 Levice
tel.: +421 (0)36 6223 621
e-mail: [email protected]

Veolia Priemyselné služby Slovensko, s. r. o. 
Ul. Zeppelina 7 
934 01 Levice
tel.: +421 (0)36 2333 245
e-mail: [email protected]

Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7 
934 01 Levice
tel.: +421 (0)36 2333 231
e-mail.: [email protected]

Veolia Industry Levice, s. r. o.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
tel.: +421 (0)36 2333 245
e-mail: [email protected]

Veolia Energia Brezno, a. s.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava - Petržalka
tel.: +421 (0)915 845 074
e-mail: [email protected]

Veolia Energia Lučenec, a. s.
Partizánska 1/1990
984 01 Lučenec
tel.: +421 (0)47 4513 010
e-mail: [email protected]

Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o.
A. Dubčeka 1513/55
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 (0)45 6723 292
e-mail: [email protected]

Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
tel.: +421 (0)45 6014 401
e-mail: [email protected]

Veolia Energia Východné Slovensko, s. r. o.
Trieda SNP 37
040 11 Košice
tel.: +421 (0)917 427 072
e-mail: [email protected]

Veolia Energia Komfort Košice, a. s.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
tel.: +421 (0)917 427 072
e-mail: [email protected]

Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s. r. o.
Trieda SNP 37
040 11 Košice - mestská časť Západ
tel.: +421 (0)917 427 072
e-mail: [email protected]

PPC Energy, a. s.
Magnetová 12
831 04 Bratislava
tel.: +421 (0) 2 4968 375
e-mail: [email protected]

PPC Investments, a. s.
Magnetová 12
831 04 Bratislava
tel.: +421 (0) 2 4968 375
e-mail: [email protected]

C - bau, spol. s r. o.
Einsteinova 21 
851 01 Bratislava
tel.: +421 (0)906 105 228
e-mail: [email protected]

C - Shop, spol. s r. o.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
tel.: +421 (0)906 105 218
e-mail: [email protected]

SLOVEO a. s. 
Automobilová 1
917 01 Trnava
tel.: +421 (0)33 5505 941
e-mail:[email protected]

VeCom SK, a. s.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
e-mail: [email protected]

Prvá rozvojová spoločnosť, a. s.
Polianky 6A
841 01 Bratislava
telefón: 02/32303615
e-mail: [email protected]

RIADITEĽSTVÁ - CENTRÁLA

generálne riaditeľstvo:
tel.: +421 (0)906 105 201
e-mail: [email protected]

obchodné riaditeľstvo: 
tel.: +421 (0)906 105 201
e-mail: [email protected]

finančno-administratívne riaditeľstvo:
tel.: +421 (0)906 105 218
e-mail: [email protected]

technicko-prevádzkové riaditeľstvo:
tel.: +421 (0)906 105 218
e-mail: [email protected]

riaditeľstvo ľudských zdrojov:
tel.: +421 (0)906 105 225
e-mail: [email protected]

komunikácia a marketing:
tel.: +421 (0)2 6820 7279
e-mail: [email protected]

nákup:
tel: +421 (0)906 105 218
e-mail: [email protected]

C-bau:
tel.: +421 (0)906 105 228
e-mail: [email protected]

recepcia:
tel.: +421 (0)2 6820 7233