Ako ušetriť

Na účty za energie má veľký vplyv technický stav budov a zariadení, ale aj naše každodenné návyky.

Viete aká je optimálna teplota vo vyku­rovaných priestoroch?

Každý stupeň, o ktorý sa zníži teplota v miestnosti, zname­ná úsporu 6 % nákladov na kúrenie.

 • obývacie miestnosti, t. j. obývacia izba, spál­ňa, jedáleň, jedáleň s kuchynským kútom, pracovňa, detská izba: 21 °C
 • kuchyňa: 20 °C
 • kúpeľňa: 24 °C
 • WC: 20 °C
 • vykurované vedľajšie miestnosti (predsieň, chodba, atď.): 15 °C
 • vykurované schodište: 10 °C

(údaje sú uvádzané pre obytné budovy, pod­ľa prílohy k vyhláške č. 152/2005 Z. z.)

DOMÁCNOSTI

Domácnosti môžu ušetriť tepelnú energiu na vykurovanie až o 50 % dodržiavaním nasledovných odporúčaní:

 • regulujte spotrebu tepla používaním funkčných termoregulačných ventilov na výhrevných telesách (radiátor)
 • záclony by svojou dĺžkou nemali zakrývať radiátor
 • umiestnite nábytok tak, aby nebránil prúdeniu vzduchu a tepla z radiátora
 • nezakrývajte radiátor dekoratívnym oblečením alebo vlhkým textilom
 • vykurované izby vetrajte krátko a intenzívne a nie dlhodobo otvorením výklopného okna

OBYTNÝ OBJEKT - DOM

 

Obytný objekt - dom môže ušetriť tepelnú energiu zavádzaním týchto opatrení:

 • hydraulickým a termostatickým vyregulovaním objektu
 • zateplením
 • výmenou okien v spoločných priestoroch a schodištiach
 • izoláciou tepelných rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody v dome

Dôležitá je postupnosť realizácie jednotlivých opatrení!

Ak nerealizujete úsporné opatrenia súbežne, dôležitá je priorita v postupnosti vykonávania úsporných opatrení. Prvým krokom by malo byť vyregulovanie a termostatizácia.
Ak najskôr zateplíte a neurobíte vyregulovanie systému, výsledným efektom je vyššia spotreba tepla, spôsobená neregulovaním potreby tepla termostatickými ventilmi, ale iba zvýšeným neefektívnym vetraním. Predstavuje to nadbytok tepla z dôvodu zatepleného, ale nevyregulovaného domu.