Skupina Veolia vo svete

Skupina Veolia je celosvetovým lídrom v poskytovaní environmentálnych služieb a ponúka technologické riešenia na mieru v 3 oblastiach: manažment vodohospodárskych služieb, manažment odpadového hospodárstva a manažment energetických služieb.

 

Obrat 25,12 mld €

3 hlavné aktivity:
Voda, Energia a Odpady

169 000 zamestnancov

96 mil. obyvateľov zásobovaných pitnou vodou
 
Odvádzanie odpadových vôd pre 62 mil. obyvateľov
 

595 mestských a miestnych rozvodov tepla a chladu

54 mil. MWh vyrobenej energie

2 291 priemyselných zariadení a areálov

40 210 teplených zariadení

Zber odpadu pre viac ako 40 mil. obyvateľov

47 mil. ton spracovaného odpadu

737 977 firemných klientov