Skupina Veolia vo svete

Skupina Veolia je celosvetovým lídrom v poskytovaní environmentálnych služieb a ponúka technologické riešenia na mieru v 3 oblastiach: manažment vodohospodárskych služieb, manažment odpadového hospodárstva a manažment energetických služieb.

Obrat 28,50 mld €

3 hlavné aktivity:
Voda, Energia a Odpady

220 000 zamestnancov

98 mil. obyvateľov zásobovaných pitnou vodou
 
Odvádzanie odpadových vôd pre 67 mil. obyvateľov
 

591 mestských a miestnych rozvodov tepla a chladu

41 mil. MWh vyrobenej energie

2 357 priemyselných zariadení a areálov

45 097 teplených zariadení

Zber odpadu pre viac ako 42 mil. obyvateľov

50 mil. ton spracovaného odpadu

519 046 firemných klientov