Skupina Veolia vo svete

Skupina Veolia je celosvetovým lídrom v poskytovaní environmentálnych služieb a ponúka technologické riešenia na mieru v 3 oblastiach: manažment vodohospodárskych služieb, manažment odpadového hospodárstva a manažment energetických služieb.

Obrat 42,9 mld €

3 hlavné aktivity:
Voda, Energia a Odpady

220 000 zamestnancov

111 mil. obyvateľov zásobovaných vodou
 
Odvádzanie odpadových vôd pre 97 mil. obyvateľov
 

680 mestských a miestnych rozvodov tepla a chladu

44 mil. MWh vyrobenej energie

2 716 priemyselných zariadení a areálov

46 922 tepelných zariadení

Zber odpadu pre viac ako 46 mil. obyvateľov

61 mil. ton spracovaného odpadu

533 759 firemných klientov