Publikácie

Voda pre Vás - august 2022

Voda pre Vás - august 2022
PDF - 498.37 KB

Výročná správa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 2021 EN

STVPS EN
PDF - 2.1 MB

Výročná správa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 2021

Výročná správa Nadácia Veolia Slovensko 2021

Planéta - JAR 2022

planéta2022
PDF - 10.21 MB

Petržalské teplo - december 2021

Termoinfo - november 2021

Voda pre Vás - december 2021

Voda pre Vás - august 2021

Voda pre Vás - august 2021
PDF - 646.78 KB

Výročná správa PVPS 2020