Publikácie

Planéta - jar 2024

Výročná správa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 2022

Výročná správa Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 2022

Výročná správa Veolia Energia Slovensko 2022

Výročná správa Nadácia Veolia Slovensko 2022

Termoinfo - jún 2023

Zmysel našej činnosti

Planéta - jar 2023

Termoinfo - december 2022

Petržalské teplo - december 2022