Terciárna sféra

Zabezpečenie pohodlia jednotlivcom ako aj širokej verejnosti, optimalizácia prevádzkových nákladov veľkých verejných priestorov kultúrneho, spoločenského a pracovného života - to je poslaním pracovných tímov spoločností skupiny Veolia Energia 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Komplexná správa budov 

Administratívne budovy, školy, obchodné centrá, zdravotnícke zariadenia - prvoradou úlohou našich spolupracovníkov je prostredníctvom bezchybného chodu spravovaných budov zabezpečiť pohodlie a kvalitné pracovné podmienky všetkým užívateľom týchto objektov. Formou jediného správcu, ponúkame našim klientom širokú škálu odborných skúseností a kvalitných služieb bez ohľadu na veľkosť spravovaného objektu.
 
S cieľom dosiahnuť optimalizáciu prevádzkových nákladov zameriavame naše odborné skúsenosti na ponuku riešení vedúcich k znižovaniu spotreby energií nášho klienta. Naše pracovné tímy pristupujú zodpovedne k zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky technických zariadení, dodávky elektrickej energie, vykurovania a mnohých ďalších služieb.

Medzi našich klientov patria:

Digital Park

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s. uspela vo výberovom konaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED o.z. a od roku 2009 vykonáva správu budovy Digital Park. Komplex Digital Park predstavuje v súčasnosti jeden z najmodernejších administratívnych komplexov v Bratislave s celkovou prenajímateľnou plochou 53 100 m2.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

  • technická správa budov
  • optimalizácia a energetický manažment
  • dokumentačný a informačný manažment
  • cable management a správa anténnych systémov
  • riadenie subdodávateľov
  • poskytovanie informačných systémov
  • poradenská činnosť v realizačnej fáze
  • požiarna ochrana a BOZP
  • likvidácia škodcov
  • pohotovostná služba

Pre tieto činnosti a spokojnosť koncových klientov (nájomníkov) využívame moderné informačné systémy pre riadenie preventívnej údržby a HelpDesk. Zástupcovia nájomníkov majú vďaka týmto systémom možnosť zadať svoje požiadavky cez internetové rozhranie priamo našim technikom. Kvalita výkonu našich služieb je kontinuálne kontrolovaná pomocou systému KPI (Key Performance Indicators). Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečiť plynulý chod administratívneho komplexu, pomôcť našim klientom regulovať ich spotrebu energií a zároveň optimalizovať náklady.

Logistická hala AMAZON Sereď

Veolia uspela koncom roka 2017 vo výberovom konaní na technickú správu budovy logistického centra spoločnosti AMAZON v Seredi. Klient sa pre nás rozhodol vzhľadom na dobré skúsenosti so sesterskou spoločnosťou Veolie v Poľsku.

Veolia v krátkom čase zorganizovala technický tím na zabezpečenie požiadaviek klienta a prevzala budovu. Dnes sa už Veolia spoľahlivo stará o všetky technológie budovy mimo technológii samotnej logistickej haly, o ktorú sa stará vlastný tím technikov z Amazonu.

V rámci technickej správy budov sa Veolia stará o technológie vykurovacieho a chladiaceho systému, vetrania, prevzala zodpovednosť za povinné činnosti (revízie) a preventívnu údržbu (servis) vyhradených technických zariadení a zariadení požiarnej ochrany.

Logistická hala má rozlohu približne 60 000m2, plánuje pracovať v nepretržitej prevádzke s viac ako 2 000 pracovníkov.