Terciárna sféra

V terciárnej sfére zabezpečuje Veolia kvalitné pracovné podmienky zamestnancom spravovaných administratívnych budov, pohodlie jednotlivcom ako aj širokej verejnosti, optimalizuje prevádzkové náklady veľkých verejných priestorov kultúrneho, spoločenského a pracovného života.

Terciárna sféra

Komplexná správa budov 

V spolupráci s našimi špecializovanými sesterskými spoločnosťami poskytujeme klientom širokú škálu špecifických služieb počnúc správou a údržbou priemyselných parkov a končiac službami pre zdravotnícke inštitúcie alebo školské zariadenia.
 

Medzi našich klientov patria:

DIGITAL PARK I A II

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s. uspela vo výberovom konaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED o.z. a od 15. apríla 2009 vykonáva správu budovy Digital Park II a od 1. júla 2009 rovnako prebrala správu budovy Digital Park I, ktorú doteraz zabezpečovala konkurenčná správcovská spoločnosť. Komplex Digital Park I a II predstavuje v súčasnosti jeden z najmodernejších administratívnych komplexov v Bratislave s celkovou prenajímateľnou plochou 53 100 m2.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

 • technická správa budov,
 • optimalizácia a energetický manažment,
 • dokumentačný a informačný manažment,
 • cable management a správa anténnych systémov,
 • riadenie subdodávateľov,
 • poskytovanie informačných systémov,
 • poradenská činnosť v realizačnej fáze,
 • požiarna ochrana a BOZP,
 • likvidácia škodcov,
 • pohotovostná služba.

Pre tieto činnosti a spokojnosť koncových klientov - nájomníkov - využívame moderné informačné systémy pre riadenie preventívnej údržby a HelpDesk. Zástupcovia nájomníkov majú vďaka týmto systémom možnosť zadať svoje požiadavky cez internetové rozhranie priamo našim technikom. Kvalita výkonu našich služieb je kontinuálne kontrolovaná pomocou systému KPI (Key Performance Indicators). Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečiť plynulý chod administratívneho komplexu, pomôcť našim klientom regulovať ich spotrebu energií a zároveň optimalizovať náklady.

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Po víťazstve vo výberovom konaní bola s účinnosťou od 1. januára 2009 podpísaná zmluva s Trnavským samosprávnym krajom. Zmluva je výsledkom verejnej súťaže uverejnenej dňa 26. 8. 2009 vo Vestníku verejného obstarávania. V priebehu niekoľkých rokov bude Veolia Energia zabezpečovať správu a prevádzku budov a technických zariadení organizácií spravovaných Trnavským samosprávnym krajom. Ide približne o 58 škôl, dve nemocnice s poliklinikou, 20 domov sociálnych služieb, 17 kultúrnych zariadení, budovu samotného úradu Trnavského samosprávneho kraja a objekty Správy a údržby ciest Trnavského kraja. Spolu je to takmer 400 budov.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

 • kompletný výkon revízií, odborných prehliadok a skúšok,
 • servisné prehliadky a kontroly technologických zariadení budov,
 • výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody,
 • technologická pasportizácia všetkých budov,
 • upratovanie,
 • 24 hodinový dispečing.

Činnosť našej spoločnosti bude smerovať k hľadaniu energetických úspor. Zmluvne sme sa totiž zaviazali dosiahnúť 5-percentnú úsporu v spotrebe plynu v priebehu prvých troch rokov a v priebehu ďalších troch rokov ďalších 5 %.