Pitná a odpadová voda

Skupina Veolia vytvorila na Slovensku sieť zákazníckych centier pre služby súvisiace s dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadových vôd, ktoré umožňujú osobný kontakt so zákazníkmi. Pracovný čas centier je prispôsobený požiadavkám zákazníkov, ktorí tu dostanú všetky informácie týkajúce sa poskytovaných služieb.

Veolia garantuje svojim zákazníkom dostupnosť informácií 24 hodín denne 7 dní v týždni, technické havarijné situácie rieši 24 hodín denne 7 dní v týždni a reakciu na oznámenie havárie zaručuje do 2 hodín. Telefonické kontaktné centrá riešia otázky zákazníkom týkajúce sa zmluvy, kvality vody, ceny vody, odpočtov vodomerov a pod. Zákazníci majú k dispozícii  sieť 11 zákazníckych centier a kontaktných miest, kde môžu vybaviť svoje záležitosti osobne. Zákazníkom v ťažkej finančnej situácii (a platobnou morálkou v súlade so zmluvnými podmienkami) navrhuje Veolia individuálne riešenie.

Zákaznícké centrá - kontakty:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Zákaznícka linka:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.: 0850 111 234
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.: 0850 111 800

 Cieľom aktivít skupiny Veolia je neustále skvalitňovanie služieb a svoju ponuku každoročne rozširuje tak, aby vyšla v ústrety rôznym požiadavkám zákazníkov aj spotrebiteľov.
 

Novo ponúkané služby:

Zasielanie faktúr elektronicky
Pri tejto službe zákazník na základe aktivácie služby dostáva faktúry za vodné a stočné v elektronickej podobe na jeho e-mailovú adresu. Výhod elektronického zasielania faktúr je niekoľko. Služba zasielania elektronických faktúr je pre zákazníka bezplatná, zákazník získa jednoduchý a komfortný prístup k faktúre, faktúry sú zasielané v PDF formáte a tak má zákazník k dispozícii kompletný archív faktúr vo svojej e-mailovej schránke. Touto formou zasielania faktúr prispeje k ochrane životného prostredia spoločnosť i zákazník. Zaregistrujte sa na www.zelenaposta.sk.
 
Pri aktivácii služby SMS info dostávajú zákazníci zadarmo informácie o odstávkach vody a haváriách na vodovodnom a kanalizačnom potrubí priamo do svojho mobilu. Službu SMS INFO je možné aktivovať prostredníctvom registračného formulára na stránke www.stvps.sk, telefonicky na zákazníckej linke 0850 111 234, pripadne zaslaním SMS správy.