Aktuality

Bezpečnosť je vždy na prvom mieste.
Aktuality
Najdlhšia rieka Európskej únie si právom zaslúži našu pozornosť pre jej mimoriadny význam.
Aktuality
Školy naprieč celým Slovenskom hľadajú spolu so svojimi žiakmi riešenia na úpravu zanedbaných školských areálov, aby si tak spríjemnili prostredie na výučbu i mimoškolské aktivity.
Aktuality
V rámci podujatia s názvom Ekotýždeň sa zamestnanci Veolie zapojili do dobrovoľníckych brigád v štyroch slovenských mestách a obciach.
Aktuality
To je prezývka vápencového lomu Veľká Amerika, kde sa filmoval okrem iných ČeskoSlovenských filmov aj Limonádový Joe. V minulosti tu bol pracovný tábor politických väzňov a dnes je to miesto s nádherne čistou vodou.
Aktuality
Medzinárodný deň biodiverzity (22. 5.) bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN). Je to pripomienka prijatia a schválenia Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré sa udialo v tento deň v roku 1992 v hlavnom meste africkej Kene, Nairobi.
Aktuality
Téma tohtoročného Svetového dňa vody „Nenechaj nikoho za sebou” je venovaná naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých. Svetový deň vody v roku 2019 sa zaoberá na základe cieľov udržateľného rozvoja riešením vodnej krízy a hľadá dôvody, prečo toľko ľudí zostáva bez vody.
Aktuality
Podzemné vody vytvárajú tie najpozoruhodnejšie prírodné diela – jaskyne. Slovensko je považované za krajinu s najväčším počtom jaskýň na obyvateľa a jaskyne Slovenského krasu sú zapísané v Zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO. V rámci projektu 10 vodných lokalít Česka a Slovenska sme spoločne s freediverkou Katarínou Linczényiovou ako prvú preskúmali Brestovskú jaskyňu.
Aktuality
Zamestnanci spoločnosti Veolia s Nadáciou Veolia Slovensko plnili pred vianočnými sviatkami priania detí s neľahkým životným osudom. Pomocou projektu Stromček prianí vianočnými darčekmi potešili štyri sociálne slabšie rodiny s deťmi z Centra pre obnovu rodiny neziskovej organizácie Úsmev ako dar v Petržalke a 60 detí z Centra pre deti a rodiny Valaská.