Energetické a multitechnické služby

Prostredníctvom našich profesionálnych skúseností zabezpečujeme energetické médiá našich klientov a prinášame im širokú škálu technických riešení. 

Veolia Energia poskytuje svoje energetické služby klientom v súkromnej aj verejnej sfére ako aj klientom pôsobiacim v oblasti priemyslu alebo v terciárnej sfére.
 
Ponúkame komplexné riešenia pre bezchybný chod podnikov ako napríklad spracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej s údržbou, správou elektrických zdrojov, automatických ako aj mechanických zariadení, zabezpečenie prevádzky kotolne a pod. V rámci každodenných činností sa usilujeme o zlepšovanie fungovania existujúceho systému centrálneho zásobovania teplom za účelom optimalizácie jeho účinnosti.
 

Dodávka a distribúcia elektriny

Od 1. novembra 2009 rozšírila spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s. ponuku svojich služieb o dodávku a distribúciu elektriny podľa povolenia ÚRSO č. 2009E 0369 a schváleného prevádzkového poriadku.
 

Riešenia pre skutočné pohodlie

Uvedomujeme si neustále zmeny v potrebách našich klientov. Poskytujeme im poradenstvo a naše služby prispôsobujeme ich očakávaniam. Spoločenstvá bytov, nemocnice, domovy dôchodcov, administratívne budovy, nákupné a kongresové centrá, hotely, vzdelávacie inštitúcie, priemyselné podniky - pracovníci našej spoločnosti sú schopní ponúknuť riešenia šité na mieru pre rôznorodých klientov.
 

Výzvy, na ktoré odpovedáme v oblasti energetických a multitechnikcých služieb

  • zlepšenie pohodlia a bezpečnosti užívateľov spravovaných budov,
  • optimalizácia nákladov za spotrebu energií a zníženie prevádzkových nákladov,
  • modernizácia zariadení a zároveň ich prispôsobenie aktuálnym potrebám rešpektujúc technické, bezpečnostné a environmentálne predpisy,
  • zabezpečenie nepretržitej prevádzky,
  • zníženie prevádzkových nákladov súvisiacich so správou a údržbou budov,
  • rešpektovanie ochrany životného prostredia pri vykonávaní každodenných aktivít.

 

Čo sú to projekty energetickej efektívnosti?

Všeobecne povedané, jedná sa o všetky opatrenia, ktoré zabezpečia úspory energií, či už ide o samotný proces ich výroby, distribúcie alebo spotreby. Tieto opatrenia môžu byť technického charakteru alebo sa týkajú samotného správania sa odberateľov, t. j. plytvanie s energiami, prekurovanie atď.