Komplexná správa budov

Činnosti v oblasti celkovej správy budov vykonávame pre klientov ako sú napríklad priemyselné parky, nákupné centrá a administratívne budovy.

Zmluvy týkajúce sa celkovej správy budov zahŕňajú širokú škálu služieb počnúc vykurovaním, údržbou tepelných zariadení, elektrických zariadení a strojov a končiac zabezpečovaním podporných služieb, ktoré priamo nesúvisia s hlavným predmetom podnikania našich klientov.

Komplexná správa budov a priemyselných parkov zahŕňa:

 • správu priemyselného parku – optimalizácia organizačných procesov všetkých poskytovateľov služieb,
 • multitechnické služby – správa a údržba zariadení, odstraňovanie poruchových stavov na technických zariadeniach,
 • služby súvisiace s údržbou okolia – čistota, úprava trávnikov,
 • služby pre zamestnancov – recepcia, spracovanie poštových zásielok,
 • kopírovanie dokumentov.

 Prvoradou úlohou našich spolupracovníkov je prostredníctvom bezchybného chodu spravovaných budov zabezpečiť pohodlie a kvalitné pracovné podmienky všetkým užívateľom týchto objektov. Formou jediného správcu, ponúkame našim klientom širokú škálu odborných skúseností a kvalitných služieb bez ohľadu na veľkosť spravovaného objektu.

Jediný správca

Pre nášho klienta predstavujeme jediného správcu, ktorý zodpovedá za zabezpečenie všetkých služieb súvisiacich s celkovou správou objektov. Vďaka pôsobeniu našich tímov priamo v spravovaných objektoch sme schopní predvídať požiadavky našich klientov a prispôsobovať tak naše služby ich očakávaniam.
S cieľom dosiahnuť optimalizáciu prevádzkových nákladov zameriavame naše odborné skúsenosti na ponuku riešení vedúcich k znižovaniu spotreby energií nášho klienta.

Výzvy, na ktoré odpovedáme v oblasti komplexnej správy budov

 • zvyšovanie spokojnosti užívateľov spravovaných objektov,
 • garantovanie poskytovaných služieb,
 • optimalizácia celkových nákladov súvisiacich s prevádzkou budov,
 • schopnosť poskytnúť širokú škálu služieb ako jedniný dodávateľ,
 • uspokojovanie potrieb súvisiacich s neustále sa meniacou škálou aktivít,
 • schopnosť stále poskytovať služby zodpovedajúcich národnému a medzinárodnému rozvoju.