Etika a Compliance

Pri našom podnikaní sa riadime niekoľkými základnými hodnotami. Oblasť dodržiavanie etických a právnych noriem, nulová tolerancia korupcie, diskriminácie a protisúťažného správania patrí trvale k prioritám skupiny Veolia. Veríme, že bez nich nie je podnikanie možné vybudovať. Usiluje sa o podnikanie, ktoré je dlhodobo udržateľné.

Všetky tieto hodnoty sme vpísali do nášho etického kódexu. Hoci základné hodnoty nášho podnikania sú pevne dané, v dnešnom rýchlo sa meniacom svete musíme aj my pružne reagovať na nové výzvy a štandardy. Preto pravidelne aktualizujeme rozsah pravidiel, ktorými sa riadime.

Prijali sme súbor pravidiel správanie s cieľom predchádzať korupcii. Demonštrujeme tým, že chceme podnikať s čistým štítom a nehodláme tolerovať korupciu.

Ak chcete nahlásiť podnet o podvode a inej protispoločenskej činnosti v skupine Veolia Energia Slovensko, vyplňte prosím nasledovný dotazník TU.

PDF
Kódex protikorupčného správania (2.15 MB)
PDF
Etický kódex (1.05 MB)
PDF
Etický kódex vo finančnej oblasti (1.5 MB)
PDF
Charta Compliance (123.79 KB)