Etika a Compliance

Pri našom podnikaní sa riadime niekoľkými základnými hodnotami. Oblasť dodržiavanie etických a právnych noriem, nulová tolerancia korupcie, diskriminácie a protisúťažného správania patrí trvale k prioritám skupiny Veolia. Veríme, že bez nich nie je podnikanie možné vybudovať. Usiluje sa o podnikanie, ktoré je dlhodobo udržateľné.

Všetky tieto hodnoty sme vpísali do nášho etického kódexu. Hoci základné hodnoty nášho podnikania sú pevne dané, v dnešnom rýchlo sa meniacom svete musíme aj my pružne reagovať na nové výzvy a štandardy. Preto pravidelne aktualizujeme rozsah pravidiel, ktorými sa riadime.

Prijali sme súbor pravidiel správanie s cieľom predchádzať korupcii. Demonštrujeme tým, že chceme podnikať s čistým štítom a nehodláme tolerovať korupciu.

PDF
Kódex protikorupčného správania (2.15 MB)
PDF
Etický kódex (1.05 MB)
PDF
Etický kódex vo finančnej oblasti (1.5 MB)
PDF
Charta Compliance (123.79 KB)