Získali sme certifikát ISO 37001- systém manažérstva proti korupcii

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a spoločnosť Veolia Energia Slovensko získali s platnosťou od 23. júna 2021 certifikát ISO 37001- systém manažérstva proti korupcii. Obidve spoločnosti tým potvrdili  dlhodobý záujem  a záväzok aktívne bojovať proti korupcii, predchádzať a minimalizovať korupčné riziká a byť pripravené riešiť možné incidenty.

Ako povedal country manažér spoločnosti Veolia na Slovensku Peter Martinka: „ Získanie certifikátu a zavedenie systému manažérstva  proti korupcii v spoločnosti Veolia beriem ako zavŕšenie našej snahy   dlhodobo sa profilovať ako úspešná firma, ktorá je dôveryhodná pre svojich zákazníkov, obchodných partnerov, verejnosť a v neposlednom rade aj pre našich zamestnancov. Zavedením systému manažérstva proti korupcii  nás chránime pred nežiadúcimi protiprávnymi a trestnými javmi, ktoré by mohli mať negatívny dopad na dobré meno našej spoločnosti.“

Korupcia je jedným častých problémov nie len vo firemnom prostredí ale aj vo fungovaní spoločnosti. Následkom je znižovanie kvality života a znižovanie dôvery celej verejnosti. Práve preto medzinárodná organizácia ISO vyvinula nový štandard, ktorý pomáha organizáciám bojovať proti úplatkárstvu a podporovať etiku v podnikaní. Norma ISO 37001 tak  podporuje rozvoj vhodnej firemnej kultúry a jej implementáciu.

Pilotnými projektmi pre zavádzanie tejto normy sa v rámci Veolia Slovensko  stali spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. a Veolia Energia Slovensko a. s. a po úspešnej implementácii boli certifikované spoločnosťou BUREAU VERITAS, ktorá je lídrom celosvetového certifikačného trhu.

Veríme, že zavedenie a certifikácia systému antikorupčného manažérstva podľa ISO 37001 prinesie benefity ako:

-          systematické hodnotenie rizík korupcie a ich následnú elimináciu,

-          finančné úspory,

-          zvýšenie reputácie spoločností smerom navonok,

-          zlepšenie vnímania spoločností zamestnancami.