Nadácia Veolia Slovensko

Založenie Nadácie Veolia Slovensko je prejavom vôle našej spoločnosti a najmä jej vedenia podporovať vykonávanie verejnoprospešných aktivít v súlade s cieľmi nadácie.

Nadácia Veolia Slovensko je oprávneným prijímateľom 2 % podielu z daní podľa § 50 zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z. Jej ciele sú:

 • podpora sociálnej pomoci rodinám a zamestnancom spoločností skupiny Veolia na Slovensku,
 • podpora rozvíjania duchovných hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
 • podpora zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu.

Na pravidelných stretnutiach správna rada posudzuje návrhy na projekty, ktoré by mohla Nadácia Veolia Slovensko podporiť. Za rozhodujúci prvok pri posudzovaní projektov je považovaná ich udržateľnosť a ich prínos k napĺňaniu cieľov nadácie.
 

Niektoré z projektov, ktoré sme podporili:​ 

 • Záťažové prikrývky pre organizácie pracujúce s autistickými deťmi
 • Nové nemocničné stolíky pre oddelenie detskej chirurgie 
 • Pomoc postihnutým povodňami
 • Ambulantná časť detskej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Trnave sa zmenila na rozprávkový svet
 • Mosty bez bariér: festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých stredoškolákov
 • Rekonštrukcia učebne hudobnej výchovy na ZŠ Tupolevova v Bratislave - Petržalke 
 • Občianske združenie GALAXIA v Poprade: zdravotne postihnutí jazdci sa venujú paradrezúre
 • Mládežnícky zbor ECHO
 • Nákup sanitného zariadenia bezbariérovej toalety a umyvárne pre ZŠ a MŠ vo Vrábľoch
 • Zimný fusak pre ťažko zdravotne postihnutú Terezku
 • Bratislavský detský zbor patrí medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí
 • Obnoviteľné zdroje energie: projekt pestovania rýchlorastúcich drevín
 • Športový basketbalový klub Lúky Bratislava-Petržalka
 • Deň krivých zrkadiel
 • Talentovaná tanečníčka na MS v hip-hope
 • Človek, ktorý zasvätil prírode celý život
 • Bubnový workshop v nemocnici
 • Detské dopravné ihrisko v Lučenci
 • Podpora účasti programátorov na súťaži Robocup
 • Materské centrum Bambino, Poprad 

 

Kontakt: 

Nadácia Veolia Slovensko
Einsteinova 21 -Digital Park I
851 01 Bratislava

tel.: +421 (0)906 105 239
e-mail: [email protected]

Bankové spojenie: 2628225845/1100 alebo 2623225846/1100.
IČO: 30 868 637
Zapísaná v Registri nadácií MV SR pod č. 203/Na-2002/846