O2 Športová akadémia Mateja Tótha a spoločnosť Veolia predstavujú reláciu PRAVDA O KLÍME

O2 Športová akadémia Mateja Tótha a spoločnosť Veolia  spustili s redakciou Pravdy novú reláciu Pravda o klíme. Relácia sa venuje ekologickým témam so zaujímavými hosťami ako olympijský víťaz Matej Tóth, zástupcovia miest a obcí, ekológovia ale aj Nigel Marven, známy britský ochranca prírody.

Téma ochrany životného prostredia je každým rokom naliehavejšia. Preto sa O2 Športová akadémia Mateja Tótha ako inštitúcia, ktorá pracuje s tisíckami detí ročne, rozhodla prispieť svojím dielom k osvete tejto témy. Ako zaznelo v upútavke od moderátora relácie Ľubomíra Straku: „s deťmi by sme mali hovoriť o klimatickej zmene, pretože sa ich to týka. Dokonca viac ako nás dospelých. My sme začali, ale ony by mali pokračovať.“

Partnerom projektu je spoločnosť Veolia, ktorá sa  dlhodobo angažuje v témach týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Podľa country manažéra spoločnosti Veolia na Slovensku Petra Martinku: „Činnosť spoločnosti Veolia je úzko spojená s udržateľným využívaním prírodných zdrojov.  Zachovanie zdrojov v dobe zásadných klimatických zmien sa stáva čím ďalej väčšou výzvou a  je preto jasnou a nevyhnutnou stratégiou našej spoločnosti udržateľnosť všetkých našich činností s prispením nových technológií a inovácií. Kladieme dôraz na spôsob podnikania, ktorý minimalizuje dopad na biodiverzitu a zároveň ju prostredníctvom rôznych aktivít v krajine podporujeme“.

Ponuku na spoluprácu pri tvorbe relácie prijala redakcia denníka Pravda. Podľa šéfredaktora Jakuba Prokeša sa redakcia Pravdy venuje ekologickým témam, ale tento typ pravidelnej relácie v portfóliu tv.pravda.sk doteraz chýbal. Preto spoluprácu s Akadémiou olympijského víťaza Mateja Tótha uvítal.

Relácia Pravda o klíme vychádza každý štvrtok na www.tv.pravda.sk/relacie/pravda-o-klime aj v podcastovej verzii. Poslucháči si ju tak môžu vypočuť vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii.

Cieľom relácie je ukázať na príkladoch z praxe  tému klimatických zmien v spoločenskom, kultúrnom a každodennom živote a podporiť prechod spoločnosti do bezuhlíkovej budúcnosti. Chceme prostredníctvom diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí  ukázať ako sa s týmito zmenami vyrovnať a ako negatívnym dopadom klimatických zmien predchádzať.