Druhý barometer ekologickej transformácie

89 % obyvateľov sveta je presvedčených, že prebieha klimatická zmena

Prebehol už druhý ročník prieskumu, ktorý pod názvom barometer ekologickej transformácie realizovala Veolia v spolupráci s výskumnou a poradenskou spoločnosťou Elabe a ktorý zahŕňal vzorku zodpovedajúcu viac ako polovici svetovej populácie (výsledky prvého prieskumu nájdete TU).

Ekologická transformácia: Sme (stále) pripravení?

Debata o ekológii vstúpila do novej fázy, ktorá sa snaží stavať na spoločných základoch. Ak o rizikách pre planétu a celé ľudstvo panuje zhoda, o riešeniach, ako náš vplyv znížiť, sa stále málo diskutuje a rozdeľujú spoločnosť.
Návrhov na boj proti zmene klímy, strate biodiverzity a znečistenia je mnoho. Prijatie ekologických riešení a ich nasadenie vo veľkom meradle však vyvoláva zásadnú otázku: Sú zmeny potrebné na vedenie „bitky storočia“ sociálne, ekonomicky a kultúrne prijateľné pre ľudské spoločenstvá?
Táto otázka je jadrom Barometra ekologickej transformácie, ktorý bol vykonaný na vzorke predstavujúcom viac ako polovicu svetovej populácie na piatich kontinentoch.
Cieľom barometra je konkretizovať verejnú diskusiu do podoby práce na riešeniach a pochopiť prekážky alebo naopak páky, ktoré majú vplyv na prijateľnosť ekologickej transformácie.

Barometer ekologickej transformácie

Prieskum vykonaný v 26 krajinách na 5 kontinentoch, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 29 500 osôb (1 000 – 2 000 v každej krajine).

Krajiny boli vybrané s ohľadom na svoju demografickú váhu a váhu z hľadiska ich podielu na emisiách skleníkových plynov.

Celkovo tieto krajiny predstavujú takmer 60 % svetovej populácie, 67 % celosvetových emisií skleníkových plynov a 77 % svetového HDP.

Prvé zistenia barometra

Planétu sužujú ekologické obavy

2/3

svetovej populácie cítia zraniteľnosť a ohrozenie rizikami súvisiacimi s klimatickou zmenou alebo znečistením prostredia.

64 %

ľudí má pocit zraniteľnosti a ohrozenia zdravotnými rizikami (z toho 64 % sa cíti menej zdravých a 58 % hovorí o problémoch, týkajúcich sa duševného zdravia).

Musíme konať tak, aby sme úplne zmenili smer

65 %
ľudí si myslí, že by boli ochotní zmeniť svoje zvyky a akceptovali by o niečo vyššie náklady, ak by určité riešenie prispelo k ochrane ich zdravia.

66 %
obyvateľov sveta je presvedčených, že pasivita ľudstvo vyjde drahšie ako ekologická aktivita.

Dekarbonizácia, znižovanie znečistenia a regenerácia zdrojov

Viac než 2/3
obyvateľov sveta je ochotných si priplatiť za:

• energiu vyrábanú v lokálnych zdrojoch z nerecyklovateľných odpadov a z biomasy.
• vodu, ovocie aj zeleninu, a finančne sa tak podieľať na riešeniach umožňujúcich znižovanie znečistenia z vody a pôdy

66 %

(+13 % oproti výsledkom z r. 2022) je ochotných konzumovať pitnú vodu pochádzajúcu z recyklácie vyčistených odpadových vôd, a znižovať tak riziko nedostatku vody.

KONKRÉTNE RIEŠENIA EXISTUJÚ!

Objavte ich TU