Prvý barometer ekologickej transformácie

Prebehol prvý ročník prieskumu, ktorý pod názvom "Barometer ekologickej transformácie" realizovala Veolia v spolupráci s výskumnou a poradenskou spoločnosťou Elabe, a ktorý zahŕňal vzorku zodpovedajúcu viac ako polovici svetovej populácie.

Ekologická transformácia: Sme pripravení?

Riešenia zmierňujúce dôsledky klimatickej krízy i znečisťovania životného prostredia existujú. Sme však pripravení prijať spoločenské, ekonomické aj kultúrne zmeny, ktoré ich masívne nasadenie obnáša?

Veolia a Elabe realizovali prvý barometer ekologickej transformácie, ktorého cieľom je nachádzať odpovede na tieto otázky a prispieť ku konštruktívnej a proaktívnej diskusii na túto tému.

ZOZNÁMTE SA S BAROMETROM.
 

Správy Medzinárodného panelu pre zmenu klímy, investičné plány, klimatické stratégie, Green New Deal, COP:
diskusia na tému životného prostredia už je v plnom prúde, verejnosť si je prebiehajúcej 
klimatickej krízy vedomá
nikto už nepochybuje o jej závažnosti. 
 

89 % obyvateľov sveta je o zmene klímy presvedčených.


BAROMETER EKOLOGICKEJ TRANSFORMÁCIE

Prieskum zahŕňal 25 krajín na 5 kontinentoch, pričom vzorka respondentov zodpovedá viac ako polovici svetovej populácie. Krajiny boli vybrané s ohľadom na svoju demografickú váhu a relevanciu: išlo teda nielen o štáty, ktoré čelia klimatickým zmenám v prvej línii, ale aj krajiny, ktoré sú v otázkach ekologických politík najďalej.

Rozsah prieskumu nám umožňuje vyhodnotiť globálnu i lokálnu úroveň prijateľnosti existujúcich ekologických riešení a rozpoznať faktory, ktoré zavádzanie týchto riešení do praxe brzdia, alebo mu naopak napomáhajú. Ide o štúdiu, ktorej bohaté dáta nám pomôžu urýchliť verejnú debatu a lepšie pochopiť, ako ekologickú transformáciu realizovať.
 

NIEKOĽKO PRVÝCH POSTREHOV BAROMETRA
____________________________________________

PASIVITA VYJDE DRAHŠIE NEŽ AKTIVITA

67 %obyvateľov sveta je presvedčených, že náklady na odstránenie znečistenia životného prostredia
a následkov zmeny klímy budú vyššie ako investície potrebné na realizáciu ekologickej transformácie.

 

CHÝBA SPOLOČNÁ VÍZIA BUDÚCNOSTI

60 %

obyvateľov sveta si len ťažko dokáže predstaviť, ako by mohol vyzerať každodenný život
po uskutočnení ekologickej transformácie:
24 % vôbec nevie,
36 % má akúsi predstavu, ale všetko je trochu vágne.
56 % ako jeden z dôvodov  uvádza, že sa málo alebo nedostatočne
hovorí o riešeniach, ktoré by bolo potrebné zaviesť.

 

KONIEC JEDNÉHO SVETA, ALE NIE SVETA AKO TAKÉHO

60 %

je presvedčených, že budúcnosť máme vo svojich rukách.
Táto významná väčšina verí, že k obmedzeniu škodlivých vplyvov a invencii vedie spolupráca:
55 % sa domnieva, že je potrebné zásadne zmeniť spôsob života
– žiť skromnejšie a zaviesť do praxe technológie,
ktoré znížia dôsledky znečisťovania a klimatické zmeny, prípadne ich vyvážia.

 

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC O ŠTÚDII A VÝSLEDKOCH BAROMETRA EKOLOGICKEJ TRANSFORMÁCIE?

Kliknite na odkaz nižšie pre stiahnutie dokumentu.
(výsledky prieskumu realizovaného v Českej republike)

Sú zmeny potrebné na vedenie "bitky storočia" sociálne, ekonomicky a kultúrne prijateľné pre ľudské spoločenstvá? Táto otázka je jadrom Barometra ekologickej transformácie, ktorý bol vykonaný na vzorke zahŕňajúcej viac ako polovicu svetovej populácie na piatich kontinentoch.
 

3 TEMATICKÉ OKRUHY:                                                                           

  • Zmena klímy
  • Znečistenie a nedostatok zdrojov
  • Ohrozenie biodiverzity a potravinovej bezpečnosti