Zelená energie výrazně vzrůstá

Více než 15 % z celkové výroby energie pro tyto sítě pochází ze zelené energie.

PEVNÝ ZÁVAZEK V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Tepelné elektrárny tepelných sítí v Lodži a Poznani vyrábějí energii z biomasy. Veolia investovala do kotlů a rovněž do kompletního logistického zařízení pro dodávku. Výsledek: V roce 2012 více než 15 % z celkové výroby energie pro tyto sítě pocházelo ze zelené energie. Obě města tím snižují svou ekologickou stopu, vedou vyvážený vývoj a přitom zlepšují kvalitu života svých obyvatel. Veolia se ke svým výsledkům zavazuje a poskytuje kompletní služby: hospodaření s energií u zákazníka, dodávku elektřiny a zajištění tepelných zařízení.

TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tepelná síť v Lodži, která je druhou tepelnou sítí v Polsku, poskytuje služby 500 000 obyvatelům, tj. 60 % populace. Poznaň, nacházející se 300 km západně od Varšavy, je s počtem 600 000 obyvatel jedno z největších měst v Polsku. Síť zajišťuje dodávku tepla pro 200 000 obyvatel. Veolia se účastní programů obnovy centra města a připojuje budovy na tepelné sítě, čímž se ukončí používání individuálních kamen na uhlí, která produkují znečišťující látky, CO2 a jsou příčinou požárů.

 

Tomasz Sadzyński
Předseda představenstva hospodářské oblasti v Lodži

„Díky profesionálnímu přístupu společnosti Veolia v oblasti hospodaření s energií můžeme našim investorům nabídnout ekonomicky rentabilní vytápění přispívající k ochraně životního prostředí s integrovaným zajištěním tepelných zařízení.“

Klíčové údaje

587 000 tun nevyprodukovaných emisí CO2 v Poznani a Lodži
492 000 MWh zelené elektřiny za rok
915 000 MWh tepelné zelené energie za rok
634 000 tun spálené biomasy za rok

 
Výhody pro zákazníky

Vynikající provozní úroveň: optimalizované řízení tepelných sítí
Účast na místním ekonomickém rozvoji
Zabezpečení a rozšíření dodávek energie

 
Řešení

  • Záruka kvality, dostupnosti a ceny tepelné energie prostřednictvím řízení skladby zdrojů energie, provozu a řízení zařízení.
  • Dodávka, montáž a využívání biomasy

634 000 tun spálené biomasy za rok

492 000 MWh zelené elektřiny za rok