VEOLIA sa stará o svetové zdroje

Už tri roky realizuje skupina Veolia, ktorej členom je aj skupina Veolia Energia, ako aj spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  výrazné zmeny prostredníctvom rozvojovej stratégie zameranej na sedem hlavných oblastí rastu a novú organizačnú štruktúru. Skupina zlepšila svoje postavenie na trhoch, zvýšila svoju schopnosť pružne a rýchlo reagovať na potreby zákazníkov a v súčasnej dobe používa iba jediný spoločný názov: Veolia.

V apríli 2014 Veolia spresnila, aké postavenie na trhu chce zaujať, a predstavila nový slogan "Staráme sa o svetové zdroje", ktorý vyjadruje jej poslanie a bol preložený do jazykov všetkých krajín, kde skupina pôsobí. Výrazové prostriedky Veolia vyjadrujúce štruktúru vychádzajú z troch základných pilierov, ktoré výstižne charakterizujú všetky jej činnosti: zlepšenie prístupu k zdrojom, ochrana zdrojov a ich obnovovanie.
  

Pozrite si sériu ilustrácií s mestskou tematikou v rámci svetovej kampane "Staráme sa o svetové zdroje":

V odpadovej vode nikto nepláva. Energia z nej ale ohrieva bazén olympionikov.

Máme poriadny náskok pri zohrievaní vody s nižšími emisiami CO2 v bazéne olympionikov.
Marseille, Francúzsko. Veolia ohrieva vodu v olympijskom bazéne na príjemných 27 °C zachytávaním energie z odpadových vôd, čím každý rok celkovo znižuje emisie CO2 až o 230 ton. Viac informácií na http://www.veolia.com/en/campaign2015​.
Tráva a stromy - v horúcom lete ochladia, v zime zohrejú.

So skleníkovým efektom bojujeme prirodzeným spôsobom – využitím slamy.
Pécs, Maďarsko. Využitím slamy a dreva na výrobu energie Veolia zásobuje mesto teplom , čím znižuje celkovo objem emisií CO2 až o 400 000 ton ročne. Viac informácií na http://www.veolia.com/en/campaign2015.
 
Zmrzlinu premieňame na organický odpad. Ten na hnojivo a elektrinu.

Osviežujúci spôsob, ako bojovať proti globálnemu otepľovaniu - s jahodovou zmrzlinou. 
Arras, Francúzsko. Veolia vyrába z organického odpadu hnojivo a elektrinu, čím každý rok celkovo znižuje emisie CO2  až o 2 000 ton. Viac informácií na http://www.veolia.com/en/campaign2015.
Plastové fľaše nevyhadzujeme. Používam ich na výrobu nových.

Plastová fľaša využitá na výrobu novej plastovej fľaše znižuje emisie CO2 o 70% . 
Rostock, Nemecko. Veolia každý rok recykluje 1 miliardu plastových fliaš, čím každoročne celkovo znižuje emisie CO2  až o 113 000 ton. Viac informácií na http://www.veolia.com/en/campaign2015.
Kávovú usadeninu nepoužívame na predpovedanie budúcnosti. Vďaka nej vytvárame čistejšiu budúcnosť.

V holandskom Joure Veolia premieňa kávovú usadeninu na energiu. Tú využíva na pohon svojich zariadení, aby znížila svoju uhlíkovú stopu. Týmto spôsobom Veolia recykluje organický odpad po celom svete. Viac sa o tom dozviete na veolia.com
V holandskom Joure Veolia premieňa kávovú usadeninu na energiu. využíva na pohon svojich zariadení, aby znížila svoju uhlíkovú stopu. Týmto spôsobom Veolia recykluje organický odpad po celom světě.Viac informácií nájdete na http://www.veolia.com/en/campaign2015.

 

Už viete, ako bude vyzerať vaše nové kreslo? Bude kožené, textilné alebo bude vyrobené z lietadla?

V Bordeaux vo Francúzsku Veolia demontuje lode, ako napríklad Johanka z Arku, a izoluje z nich recyklovateľné materiály. Všade po svete potom Veolia zaisťuje demontáž a recykláciu lodí, ropných plošín alebo vlakových súprav. Viac sa o tom dozviete na veolia.com
V Bordeaux vo Francúzsku Veolia demontuje lode, ako napríklad Johanka z Arku, a izoluje z nich recyklovateľné materiály. Potom všade po svete Veolia zaisťuje demontáž a recykláciu lodí, ropných plošín alebo vlakových súprav. Viac sa o tom dozviete na http://www.veolia.com/en/campaign2015.
Hnojivá vyrobené z odpadových vôd? Nečakané zdroje pre budúcnosť.

V americkom Milwaukee Veolia spravuje mestskú kanalizáciu a z vyťaženého kalu vyrába hnojivá. V ďalších častiach sveta Veolia zhodnocuje znečistený odpadový materiál a pretvára ho do novej suroviny alebo energiu. Viac sa o tom dozviete na veolia.com
V americkom Milwaukee Veolia spravuje mestskú kanalizáciu a z vyťaženého kalu vyrába hnojivá. V ďalších častiach sveta Veolia zhodnocuje znečistený odpadový materiál a pretvára ho do novej suroviny alebo energiu. Viac sa o tom dozviete na http://www.veolia.com/en/campaign2015.
Voda je příliš cenná na to, aby sa použila len jedenkrát.

V Singapure Veolia v uzavretom okruhu recykluje ultra čistú vodu. Tá je produkovaná v rozsiahlej priemyselnej zóne zameranej na mikroelektroniku. V ďalších krajinách potom Veolia vyvíja systémy umožňujúce opätovné použitie vody, čím napomáha k zachovaniu prírodných zdrojov. Viac sa o tom dozviete na veolia.com
V Singapure Veolia v uzavretom okruhu recykluje ultra čistú vodu. je produkovaná v rozsiahlej priemyselnej zóne zameranej na mikroelektroniku. V ďalších krajinách potom Veolia vyvíja systémy umožňujúce opätovné použitie vody, čím napomáha k zachovaniu prírodných zdrojov. Viac sa o tom dozviete na http://www.veolia.com/en/campaign2015.