Oslávte s nami Svetový deń vody

22. marec je príležitosťou na organizovanie aktivít, ktoré majú smerovať k podpore informovanosti verejnosti o význame vody pre ľudské bytosti a ekosystémy ale rovnako aj pre sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny.

K oslave vody sa pripája aj spoločnosť VEOLIA organizovaním podujatí pre školy a širokú verejnosť. Viac informácií..