Veolia Energia

Veolia v Slovenskej republike

Popredný poskytovateľ vodohospodárskych a energetických služieb. Na Slovensku mala v roku 2015 skupina Veolia 2391 zamestnancov a dosiahla obrat 116,8 miliónov € (energia) + 58 006 629 € (voda).

 
  • Veolia v Slovenskej republike - Slide 1
  • Veolia v Slovenskej republike - Slide 2
  • Veolia v Slovenskej republike - Slide 3Voda

Veolia voda Slovensko je členom skupiny spoločnosti Veolia Voda, ktorá je súčasťou koncernu Veolia. Veolia Voda je popredným dodávateľom vodohospodárskych služieb na Slovensku. Hlavným predmetom činnosti je dodávka pitnej vody a odkanalizovanie. Veolia Voda poskytuje svojim dcérskym spoločnostiam know-how v oblasti správy vodohospodárskej infraštruktúry vychádzajúce z viac ako 150 ročných skúseností.

Členom skupiny Veolia sú na Slovensku v oblasti vodohospodářských služieb Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s a ČOVspol,a.s. Veolia je špecialista na outsourcing služieb spojených s výrobou a distribúciou pitnej vody a odvádzaním a čistením odpadových vôd poskytovaných municipalitám, priemyselným partnerom alebo zákazníkom zo sektora služieb.
 

Kľúčové údaje za rok 2013

Voda

Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou

960 000

Počet obyvateľov pripojených na kanalizáciu

625 000

Dĺžka prevádzkovanej vodárenskej infraštruktúry

5 859

Počet úpravní pitnej vody

46

Počet čistiarní vody

69

Počet zamestnancov

1 087

 

 

Energia

Veolia Energia je jedným z najväčších výrobcov a dodávateľov tepla v Slovenskej republike. V tejto oblasti pôsobíme na Slovensku od roku 1993. Vďaka silnému medzinárodnému zázemiu sme schopní poskytovať efektívne energetické riešenia a širokú paletu služieb s vysokým štandardom nárokov na ochranu životného prostredia.

Bohaté odborné skúsenosti využívame pri poskytovaní služieb širokej škále klientov, medzi ktorých patria mestá, vyššie územné celky, bytové družstvá, ako aj administratívne a obchodné centrá a priemyselné parky. Našimi hlavnými činnosťami je výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody, poskytovanie služieb priemyselným klientom a navrhovanie efektívnych energetických riešení.

Predvídame neustále sa vyvíjajúce potreby a požiadavky klientov, optimalizujeme technickú, ekonomickú a environmentálnu prevádzku zverených zariadení a pritom sa snažíme uplatňovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy.

 

Kľúčové údaje za rok 2015

Energia

Počet domácností zásobovaných teplom

98 171

Dĺžka tepelných rozvodov

200 km

Množstvo tepelného výkonu
Množstvo elektrického výkomu

977,9 MW


44,97 MW

Počet spravovaných budov v privátnej aj štátnej sfére

540

Obrat

116,8 mil €

Počet zamestnancov

780