Dalkia sa zmenila na Veoliu Energia už aj v regiónoch

Medzinárodné aktivity skupiny Dalkia sa v júli minulého roka plne začlenili do skupiny Veolia. V dôsledku toho došlo aj na Slovensku k zmene akcionárskej štruktúry Dalkie a od 23. januára tohto roka k zmene obchodného mena materskej spoločnosti. S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo aj k zmene obchodných mien všetkých jej dcérskych spoločností. Dalkia na Slovensku bude pôsobiť pod názvom Veolia Energia.

Mapa pôsobnosti skupiny Veolia Energia na Slovensku:

Skupina Veolia zabezpečuje energetické služby a dodáva teplo 2,4 miliónom domácností na celom svete a prevádzkuje 76 000 energetických zariadení. Na Slovensku Veolia Energia zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody pre viac ako 98 000 domácností v 27 mestách a obciach, medzi ktoré patria Bratislava, Senec, Vráble, Vrbové, Žiar nad Hronom, Brezno, Lučenec, Poprad, Košice, Kráľovský Chlmec a ďalšie. Veolia Energia poskytuje tiež celý rad podporných služieb pre 59 priemyselných klientov a úspešne rozvíja projekty energetickej efektívnosti. Veolia Energia zamestnáva na Slovensku 821 ľudí.


“Zmena akcionárskej štruktúry a integrácia aktivít Dalkie na Slovensku do skupiny Veolia nám otvára ešte väčšie možnosti spolupráce s ostatnými divíziami skupiny v oblastiach vodného a odpadového hospodárstva. Skupina Veolia je už viac ako 160 rokov hrdým partnerom v oblasti služieb pre komunálny a priemyselný sektor,” povedal v tejto súvislosti generálny riaditeľ Veolie Energia na Slovensku Miroslav Kot.
 
Skupina Veolia je celosvetovým lídrom v oblasti optimalizácie manažmentu zdrojov. Viac ako 179 000 zamestnancov skupiny na celom svete navrhuje a zabezpečuje služby súvisiace s manažmentom energetických služieb, vodohospodárskych služieb a s manažmentom odpadového hospodárstva. Svoje služby poskytuje priemyselným klientom, súkromným subjektom, verejnej správe i občanom. Prostredníctvom troch navzájom sa dopĺňajúcich oblastí, v ktorých skupina pôsobí, prispieva Veolia k rozširovaniu prístupu k zdrojom, k ich ochrane a obnove.