Dalkia na Slovensku sa mení na Veolia Energia

Medzinárodné aktivity skupiny Dalkia sa od 25. júla 2014 plne začlenili do skupiny Veolia. V dôsledku toho došlo aj na Slovensku k zmene akcionárskej štruktúry Dalkie a od 23. januára 2015 aj k zmene obchodného mena materskej spoločnosti. Dalkia a.s. bude pôsobiť pod názvom Veolia Energia Slovensko, a. s. V priebehu roka 2015 dôjde aj k zmene obchodného mena všetkých jej dcérskych spoločností na Slovensku.

Skupina Veolia zabezpečuje energetické služby a dodáva teplo 2,4 miliónom domácností na celom svete a prevádzkuje 76 000 energetických zariadení. Na Slovensku Veolia Energia zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody pre viac ako 98 000 domácností v 27 mestách a obciach, poskytuje celý rad podporných služieb pre 59 priemyselných klientov a úspešne rozvíja projekty energetickej efektívnosti. Veolia Energia zamestnáva na Slovensku 850 ľudí. “Zmena akcionárskej štruktúry a integrácia aktivít Dalkie na Slovensku do skupiny Veolia nám otvára ešte väčšie možnosti spolupráce s ostatnými divíziami skupiny v oblastiach vodného a odpadového hospodárstva. Skupina Veolia je už viac ako 160 rokov hrdým partnerom v oblasti služieb pre komunálny a priemyselný sektor,” povedal v tejto súvislosti generálny riaditeľ Veolie Energia na Slovensku Miroslav Kot.
 
Skupina Veolia je celosvetovým lídrom v oblasti optimalizácie manažmentu zdrojov. Viac ako 187 000 zamestnancov skupiny na celom svete navrhuje a zabezpečuje služby súvisiace s manažmentom energetických služieb, vodohospodárskych služieb a s manažmentom odpadového hospodárstva. Svoje služby poskytuje priemyselným klientom, súkromným subjektom, verejnej správe i občanom. Prostredníctvom troch navzájom sa dopĺňajúcich oblastí, v ktorých skupina pôsobí, prispieva Veolia k rozširovaniu prístupu k zdrojom, k ich ochrane a obnove.
  
V roku 2013 zásobovala skupina Veolia 94 miliónov ľudí pitnou vodou, pre 62 miliónov ľudí zabezpečila služby súvisiace s odvodom a čistením odpadových vôd, vyprodukovala 54 miliónov megawatthodín energie a 38 miliónov ton odpadu zhodnotila v podobe energie, resp. nových materiálov. Skupina dosiahla konsolidované výnosy vo výške 23,4 miliardy eur.
 
Viac informácií o spoločnosti Veolia a jej aktivitách nájdete na: www.veolia.com | twitter @Veolia