Získali sme prvenstvo v súťaži projektov energetických úspor

Na slávnostnom vyhlasovaní cien o najúspešnejší projekt v oblasti energetických úspor v kategórii Verejný sektor získal prvé miesto projekt energetických úspor EPC Gymnázia M.R Štefánika a Imre Madácha v Šamoríne.

Do súťaže EFEKTIA sa s projektom energetických úspor prihlásil prevádzkovateľ gymnázia - Trnavský samosprávny kraj. Veolia tento projekt realizovala na základe verejnej súťaže v roku 2015 a po 2 rokoch prevádzkovania vykurovacieho systému gymnázia sme dosiahli v spolupráci s vedením školy takmer 30% úsporu spotreby tepla.

Ocenenia víťazov jednotlivých kategórií odovzdával minister hospodárstva SR, pán Peter Žiga. Prvé miesto v kategórii Verejný sektor je výsledkom tímovej spolupráce odborníkov Veolie na energetické a technické služby, vedenia školy a samosprávneho kraja.