Výsadba stromov na sídlisku Rozkvet v Dobšinej

Spoločnosť Veolia po prácach väčšieho rozsahu na sídlisku Rozkvet v Dobšinej myslela aj na zeleň.

Počas technologických zlepšení bolo potrebné odstrániť časť zelene a aj preto sa 28.04.2017 na sídlisku Rozkvet začala výsadba stromov, ktoré budú  kompenzovať chýbajúcu zeleň na sídliskách a tiež spríjemnia okolie a celkový dojem z obytnej zóny.

 
„Počas horizontu troch rokov, aby sme nenavyšovali cenu tepla a nemalo to dopad na obyvateľov,  sme prevádzali výkopové práce, kde cieľom bolo vymeniť staré tepelné rozvody za nové. To v konečnom dôsledku znížilo tepelné straty. Počas prác sme museli časť stromov odstrániť, lebo rástli na tepelnom kanále. Ako povinnosť z odboru životného prostredia v meste Dobšiná, ale aj ako environmentálne priateľská firma sme mali záujem na tom, aby zeleň bola obnovená“, uviedol regionálny riaditeľ spoločnosti Veolia Energia Slovensko a.s., Ing. Ľuboš Kertész.
Práve preto spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s.  zakúpila 10 kusov Javora mliečneho (Acer platanoides), ktoré sa počas firemnej akcie spoznávania regiónov vysadili na vhodné miesto na sídlisku Rozkvet.
 
„Momentálne máme skolaudovanú kompletnú výmenu tepelných rozvodov na danom sídlisku s celkovým nákladom 320 000 eur s tým, že nám medziročne poklesli straty tepla o 15%. Zrekonštruovali sme tiež dva kotly na biomasu a vymenili strechu na sklade štiepky. Zároveň firma investovala skoro 100 000 eur do nového skladu štiepky na miestnej píle, ktorý budeme kolaudovať v lete. Iba nedávno sme tiež vymenili na Novej ulici dva kotly. Do budúcnosti sme dali naprojektovať výmenu rozvodu na Budovateľskej ulici.“ Dodal regionálny riaditeľ spoločnosti Veolia Energia Slovensko a.s., Ing. Ľuboš Kertész.
 
Vedenia mesta Dobšiná podľa vyjadrení považuje spoluprácu so spoločnosťou Veolia Energia Slovensko a.s. za veľmi serióznu a vníma pozitívne jednak prevádzané práce v prospech obyvateľov, no tiež revitalizáciu zelene v prospech životného prostredia.
--
Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S viac než 163-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.
V roku 2016 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 100 miliónov obyvateľov, 61 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 54 miliónov MWh energie a zhodnotila 31 miliónov ton odpadu. V roku 2016 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,39 miliárd eur. www.veolia.com