Vyhodnotenie projektu Tajný život mesta

Školákov prekvapila bohatá biodiverzita mesta skrývajúca rašeliniská, mokrade ale aj nebezpečné invázne rastliny. Pátranie po biodiverzite slovenských a českých miest tento školský rok prinieslo viacero prekvapivých objavov. Deti ani netušili, koľko divo rastúcich druhov rastlín objavia vo svojom okolí priamo v meste či obci.

V rámci projektu Tajný život mesta každá zapojená škola získala tablety na fotografovanie rastlín a ich určovanie pomocou mobilnej aplikácie [email protected]. Jednou z úloh projektu bolo aj vytvorenie informačnej kampane o biodiverzite, ktorú deti vo svojom meste objavili, vďaka tabletom nafotili a potom nápadito prezentovali verejnosti.

 

„Konečne som pochopil, čo to vlastne tá biodiverzita je!“ vyznal sa jeden zo žiakov ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči zapojenej do projektu. Škola vytvorila informačnú kampaň pre verejnosť vo forme video reportáže, kde predstavila jeden zo svojich hlavných objavov - poniklec slovenský rastúci na území Mackovho boku.

 

Deti zo ZŠ Námestie Mládeže vo Zvolene sa zase s tabletmi vybrali do inej zaujímavej lokality priamo v ich meste. „My sme sa rozhodli mapovať rastliny v mokradi Lanice. Boli to krásne popoludnia strávené v prírode a prešli sme podstatnú časť dolných Laníc. Pri prechádzke sme boli prekvapení, koľko druhov rastlín tu rastie, ale aj zhrození, koľko smetí sme pritom našli.“

 

Z 50 slovenských škôl zapojených do projektu boli vybrané 3 školy, ktorých informačná kampaň bola najoriginálnejšia a oslovila najširšie spektrum verejnosti. Víťazmi sa stali ZŠ Kukučínova v Detve, ZŠ s MŠ Tajovského v Poprade a Gymnázium I. Kraska v Rimavskej Sobote. Víťazné tímy vyhrajú pobyt vo Vzdelávacom centre Zaježová. 


Cieľom projektu Tajný život mesta, ktorý  realizuje CEEV Živica a finančne zastrešuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s. je zvýšenie environmentálneho povedomia o biodiverzite ako dôležitého prvku udržateľnosti miest.

--

Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S viac než 163-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.

V roku 2016 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 100 miliónov obyvateľov, 61 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 54 miliónov MWh energie a zhodnotila 31 miliónov ton odpadu. V roku 2016 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,39 miliárd eur. www.veolia.com