Viac ako 320 žiakov a študentov si pripomenulo dôležitosť biodiverzity

Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity (22. máj) organizovala skupina Veolia na Slovensku podujatia zamerané na zvýšenie povedomia o význame prírodnej rozmanitosti.

Vodohospodárska divízia Veolie a Nadácia Ekopolis pripravili podujatie zamerané na poznávanie biodiverzity vo svete aj v regióne.  Okrem rozpoznávanie rastlín pomocou aplikácie PlantNET, sadenia stromov a prednášky o procesoch čistenia odpadových vôd sa zoznámili s vodnými bezstavovcami sa navštevníci dozvedeli ako vyzerá dom pre ježka či búdka pre netopiere. A prečo téma biodiverzity práve v čistiarni? Ako povedal generálny riaditeľ StVPS,a.s. Ing. Peter Martinka: „Areál čistiarne odpadových vôd Rakytovce je špecifický v tom, že tu už druhý rok realizujeme projekt „Ochrana a podpora biodiverzity v technických areáloch“ a žiaci tu môžu vidieť reálne opatrenia, ktoré môžeme pre ochranu prírodnej rozmanitosti uskutočniť. Som veľmi rád, že je zo strany škôl o takéto podujatia záujem.“

Veolia Energia Slovensko spoločne s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE a Centrom rodiny v bratislavskej mestskej časti Dúbravka pripravili pre žiakov základných a materských škôl interaktívnu výstavu v podobe náučného chodníka.  Nosným prvkom boli stanovištia zamerané na interpretáciu mýtoch o biodiverzite, prepojenia biodiverzity s človekom, či škodlivosti monokultúr. Na záver výstavy pripravili lektori z DAPHNE zaujímavý workshop v záhrade Centra rodiny, kde deti identifikovali vhodné úkryty pre živočíchy, hľadali pôvodné bezstavovce a vyrobili si vlastný hmyzí hotel.
 
Medzinárodný deň biodiverzity patrí medzi medzinárodné dni, ktoré boli vyhlásené Organizáciou spojených národov (OSN). Od r. 1995 sa tento deň pripomínal 29. Decembra, v deň, kedy vstúpil do platnosti Dohovor o biologickej diverzite. V decembri 2000 bolo na Valnom zhromaždení OSN rozhodnuté, že sa tento pamätný deň bude oslavovať 22. mája - v tento deň v r. 1992 v bol kenskej metropole Nairobi prijatý a schválený definitívny text Dohovoru o biologickej diverzite.