Veolia zintenzívňuje svoje podnikanie s nemeckými priemyselnými partnermi

Paríž – Berlín, Január 2016

Veolia zintenzívňuje svoje podnikanie s nemeckými priemyselnými partnermi prostredníctvom akvizície s odhadovaným výnosom €287 miliónov.

Veolia získala prostredníctvom Veolia Industrieservice od firmy Vattenfall spoločnosti Nuon Energie a Service GmbH. Firma Vattenfall je prevádzkovateľom siete priemyselných parkov Niederau v meste Düren a vlastníkom a prevádzkovateľom priemyselného parku Bizzpark Oberbruch v meste Heinsberg. Akvizícia prispieva k rozvoju a rozšíreniu priemyselného portfólia skupiny Veolia v Nemecku. Veolia odhaduje výnos vo výške  €287 miliónov za obdobie 12 rokov.

Na rozlohe okolo 100 hektárov priemyselného parku Bizzpark Oberbruch v meste Heinsberg pracuje približne 1000 zamestnancov  v rôznych priemyselných odvetviach. Patria medzi ne výrobcovia a spracovatelia potravinárskych výrobkov, ako i výrobcovia uhlíkových vlákien a palivových článkov. Priemyselný park Niederau v meste Düren o rozlohe 12 hektárov zastrešuje prevažne chemické spoločnosti, ktoré zamestnávajú okolo 300 pracovníkov.

Veolia bude obom priemyselným parkom dodávať elektrinu, plyn, vodu (pitnú,výrobnú a odsolenú), riadiť parné služby a odpadové hospodárstvo. V Heinsbergu bude mate Veolia okrem iného na starosť čistenie odpadových vôd prostredníctvom vlastnej čističky odpadových vôd a bude poskytovať služby v oblasti logistiky.  V Dürene bude Veolia prevádzkovať najmodernejšie plynové turbíny a systémy stlačeného vzduchu. Cieľom je znížiť ekologickú stopu oboch parkov a optimalizovať riadenie dostupných zdrojov. K pracovnému tímu Veolia sa pridá 55 nových zamestnancov.

Etienne Petit, generálny riaditeľ Veolia Nemecko  hovorí: „ Táto  akvizícia vyjadruje jasný signál, že máme v úmysle zintenzívniť podnikanie s priemyselnými klientmi v Nemecku. Portfólio priemyselných parkov dokonale zapadá do nášho konceptu hlavných aktivít v oblasti vody, odpadu a energií poskytovaním širokého spektra služieb určených najmä pre potreby priemyselných klientov.“