Veolia súčasťou iniciatívy „Zo svojho starého mobilu chcem dostať to najlepšie“

Zamestnanci skupiny Veolia Energia Slovensko sa počas novembra v roku 2016 zapojili do ekologickej kampane, ktorej myšlienkou je šetrná likvidácia nevyužitých a nefunkčných mobilných zariadení spojená s dobročinným motívom.

Zamestnanci mohli odovzdať svoje nepotrebné mobily na piatich pobočkách skupiny Veolia Energia Slovensko, pričom finálny počet vyzbieraných zariadením dosiahol číslo 150.

Každý z odovzdaných mobilov bol užitočný hneď dvakrát. Jednak jeho ekologické zlikvidovanie chráni životné prostredie, no taktiež sa každé zariadenie zhodnotilo vo forme finančného príspevku určeného na podporu dobrej veci.

Finančný príspevok z kampane tento krát putoval prostredníctvom neziskovej organizácie Dobrý anjel na podporu rodín, v ktorých rodičia, alebo deti trpia zákernou chorobu.
 

Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S viac než 163-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.
V roku 2016 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 100 miliónov obyvateľov, 61 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 54 miliónov MWh energie a zhodnotila 31 milióna ton odpadu. V roku 2016 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,39 miliárd eur. 
www.veolia.com