VEOLIA spustila novú kampaň nazvanú „Staráme sa o svetové zdroje“

Nová celosvetová kampaň skupiny Veolia sa objaví aj v printových médiách a na spravodajských serveroch na Slovensku. Kampaň má podporiť nový slogan skupiny „Staráme sa o svetové zdroje“. Vo Francúzsku bola kampaň spustená 26. januára 2015 a ide o prvú kampaň skupiny za posledných päť rokov.

Reklamná kampaň Veolia
Už tri roky realizuje skupina Veolia, ktorej členom sú aj spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  výrazné zmeny prostredníctvom rozvojovej stratégie zameranej na sedem hlavných oblastí rastu a novú organizačnú štruktúru. Skupina zlepšila svoje postavenie na trhoch, zvýšila svoju schopnosť pružne a rýchlo reagovať na potreby zákazníkov a v súčasnej dobe používa iba jediný spoločný názov: Veolia.

V apríli 2014 Veolia spresnila, aké postavenie na trhu chce zaujať, a predstavila nový slogan "Staráme sa o svetové zdroje", ktorý vyjadruje jej poslanie a bol preložený do jazykov všetkých krajín, kde skupina pôsobí. Výrazové prostriedky Veolia vyjadrujú štruktúru vychádzajúce z troch základných pilierov, ktoré výstižne charakterizujú všetky jej činnosti: zlepšenie prístupu k zdrojom, ochrana zdrojov a ich obnovovanie.
Nový grafický manuál, nová podoba publikácií a nový digitálny ekosystém k webu Veolia.com tvoria základy nového spôsobu komunikácie skupiny. Vytvorením Social Hub #LivingCircular dáva skupina najavo, že pôjde o nový spôsob komunikácie s verejnosťou, do ktorej sa zapája z pozície účastníka občianskej diskusie o kruhovej ekonomike.
  
Reklamná kampaň prináša sériu ilustrácií s mestskou tematikou, ktoré sú zverejnené v tlačených a digitálnych médiách vo Francúzsku a budú publikované aj v ďalších krajinách.
 

Pozrite si ďalšie kampane Veolia vo svete:

Kávovú usadeninu nepoužívame na predpovedanie budúcnosti. Vďaka nej vytvárame čistejšiu budúcnosť.

V holandskom Joure Veolia premieňa kávovú usadeninu na energiu. Tú využíva na pohon svojich zariadení, aby znížila svoju uhlíkovú stopu. Týmto spôsobom Veolia recykluje organický odpad po celom svete. Viac sa o tom dozviete na veolia.com
V holandskom Joure Veolia premieňa kávovú usadeninu na energiu. využíva na pohon svojich zariadení, aby znížila svoju uhlíkovú stopu. Týmto spôsobom Veolia recykluje organický odpad po celom světě.Viac informácií nájdete na http://www.veolia.com/en/campaign2015.

 

Už viete, ako bude vyzerať vaše nové kreslo? Bude kožené, textilné alebo bude vyrobené z lietadla?

V Bordeaux vo Francúzsku Veolia demontuje lode, ako napríklad Johanka z Arku, a izoluje z nich recyklovateľné materiály. Všade po svete potom Veolia zaisťuje demontáž a recykláciu lodí, ropných plošín alebo vlakových súprav. Viac sa o tom dozviete na veolia.com
V Bordeaux vo Francúzsku Veolia demontuje lode, ako napríklad Johanka z Arku, a izoluje z nich recyklovateľné materiály. Potom všade po svete Veolia zaisťuje demontáž a recykláciu lodí, ropných plošín alebo vlakových súprav. Viac sa o tom dozviete na http://www.veolia.com/en/campaign2015.

Hnojivá vyrobené z odpadových vôd? Nečakané zdroje pre budúcnosť.

V americkom Milwaukee Veolia spravuje mestskú kanalizáciu a z vyťaženého kalu vyrába hnojivá. V ďalších častiach sveta Veolia zhodnocuje znečistený odpadový materiál a pretvára ho do novej suroviny alebo energiu. Viac sa o tom dozviete na veolia.com
V americkom Milwaukee Veolia spravuje mestskú kanalizáciu a z vyťaženého kalu vyrába hnojivá. V ďalších častiach sveta Veolia zhodnocuje znečistený odpadový materiál a pretvára ho do novej suroviny alebo energiu. Viac sa o tom dozviete na http://www.veolia.com/en/campaign2015.

Voda je příliš cenná na to, aby sa použila len jedenkrát.

V Singapure Veolia v uzavretom okruhu recykluje ultra čistú vodu. Tá je produkovaná v rozsiahlej priemyselnej zóne zameranej na mikroelektroniku. V ďalších krajinách potom Veolia vyvíja systémy umožňujúce opätovné použitie vody, čím napomáha k zachovaniu prírodných zdrojov. Viac sa o tom dozviete na veolia.com
V Singapure Veolia v uzavretom okruhu recykluje ultra čistú vodu. je produkovaná v rozsiahlej priemyselnej zóne zameranej na mikroelektroniku. V ďalších krajinách potom Veolia vyvíja systémy umožňujúce opätovné použitie vody, čím napomáha k zachovaniu prírodných zdrojov. Viac sa o tom dozviete na http://www.veolia.com/en/campaign2015.