Veolia oznámila spoluprácu s firmou Kurion v oblasti jadrového priemyslu

Paríž, Francúzsko – Irvine, Kalifornia, USA: február 2016

Veolia dnes oznámila akvizíciu americkej spoločnosti Kurion za 350 miliónov dolárov.Kurion je kalifornský start-up , ktorý vznikol s cieľom stabilizovať japonskú jadrovú elektráreň Fukushima Daiichi využívaním technológie na sanáciu jadrových zariadení po zaplavení tejto oblasti tsunami v roku 2011.

Táto akvizícia predstavuje pre stratégiu Veolie dôležitý pokrok v oblasti sanácie jadrových zariadení. Veolia si pokrok v tejto oblasti stanovila za dôležitý cieľ už v roku 2013, keď podpísala dohodu o spolupráci s Komisiou pre atómovú energiu a spoločnosťou French Alternative Energies a násleným založením dcérskej spoločnosti Asteralis.

S pomocou odborných znalostí a technológií spoločnosti Kurion si Veolia doplnila portfólio služieb v jadrovom priemysle a do budúcnosti bude schopná poskytnúť všetky existujúce riešenia a know-how v oblasti jadrových sanácií a spracovania nízko a stredne rádioaktívneho odpadu.

Veolia má výnimočné odborné znalosti a know-how v oblasti riadenia citlivých oblastí. Asteralis ako dcérska spoločnosť skupiny Veolia sa špecializuje na charakterizáciu typu odpadu a následné vyhodnotenie jadrových zaradení. Jej špecializované dcérske spoločnosti  Veolia Water Technologies, SARP Industries a GRS Valtech a teda oblasti vody, spracovania odpadu a sanácie pôdy využívajú najmodernejšie technológie, ktoré môžu byť prínosom pre jadrový priemysel. Kombináciou týchto technológií a know-how spoločnosti Veolia a firmy Kurion vo sfére triedenia  a vitrifikácie rádioaktívneho odpadu, či využívania robotov, ktorý dokážu preniknúť do citlivých oblastí to umožňuje spoločnosti Veolia vytvoriť ponuku pre priemyselnú sféru v oblasti sanácie jadrových zariadení či spracovania nízko a stredne rádioaktívneho odpadu. Túto ponuku predstaví spoločnosť Veolia  jadrovému sektoru a to všetkým zariadeniam a výskumným centrám, ktoré sú v prevádzke alebo v procese likvidácie a celému ropnému a farmeceutickému priemyslu.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Antoine Frérot dodáva: „Spojenie Kurionu a Veolie nám umožní vytvoriť kvalitnú ponuku v oblasti sanácie jadrových zariadení a spracovania nízko a stredne rádioaktívneho odpadu na celom svete. Tým, že máme odborná znalosti a poskytujeme riešenia na spracovanie tohto typu odpadu, potvrdzujeme, že spoločnosť Veolia je priekopníkom v oblasti spracovania a využitia odpadov a zdrojov.“

„Spoločnosť Veolia pre nás predstavuje dokonalého partnera, ktorý nám pomôže urýchliť náš rast a rozvoj na trhu. Kombináciou týchto dvoch spoločností sme dosiahli hnaciu sila na trhu s riešeniami pre jadrové elektrárne.“ Povedal William Gallo, Generálny riaditeľ Kurion.

Josh Wolfe, zakladateľ a investor spoločnosti Kurion poznamenal: „ Keď sme začínali mali sme sen že vytvoríme dokonalú technológiu, ktorá ovplyvní celý svet. Bol som nesmierne ohúrený a presvedčený víziou spoločnosti Veolia a preto sa teším na naše spoločné pôsobenie v nasledujúcich rokoch.“