Veolia oslavuje Medzinárodný deň biodiverzity

Medzinárodný deň biodiverzity (22. 5.) bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN). Je to pripomienka prijatia a schválenia Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré sa udialo v tento deň v roku 1992 v hlavnom meste africkej Kene, Nairobi.

Až 120 žiakov z banskobystrických a zvolenských škôl  mohli vidieť reálne opatrenia v areáli Veolie v Rakytovciach. „Areál čistiarne odpadových vôd Rakytovce je špecifický v tom, že tu už druhý rok v spolupráci s Nadáciou Ekopolis realizujeme projekt Ochrana a podpora biodiverzity v technických areáloch Veolia a žiaci tu môžu vidieť reálne opatrenia na ochranu prírodnej rozmanitosti. Podujatia ako je to dnešné, žiakom pomáhajú dozvedieť sa o biodiverzite viac a ponúkajú riešenia, čo môžeme ako jednotlivci a firmy pre podporu prírodnej rozmanitosti urobiť“, dodáva Slavomíra Vogelov, riaditeľka komunikácie Veolia Slovensko.

 

Veolia spoločne s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) nemohli chýbať na populárnom Karloveskom majálese v Bratislave. Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity pripravil BROZ informatívny stánok s názvom Biodiverzita v meste a okolo neho. Súčasťou stánku boli aj špeciálne interaktívne exponáty zamerané na problematiku biodiverzity. Plyšové ryby v životnej veľkosti, edukatívne motýlie piškôrky, alebo potravinový reťaz dravého vtáka. Vďaka týmto prvkom a hravému spôsobu výuky sa deti so svojimi rodičmi dozvedeli viac o význame biodiverzity.