Veolia je novým partnerom O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

Oceňovaný projekt olympijského víťaza a slovenského reprezentanta Mateja Tótha sa zaradil do portfólia podporovaných celonárodných projektov, kde Veolia dáva dôraz na podporu detí a mládeže.

„Množstvo výskumov dokazuje, že pohyb a športovanie robí ľudí šťastnejšími a zdravšími. Tak prečo nezačať už v detstve?! Preto sme vytvorili projekt O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Deti učíme systematicky a správne športovať, mať z pohybu radosť, ktorá pretrvá do dospelosti“, hovorí o ŠAMT jej riaditeľka Mária Bedleková.

„Vo Veolii sme si už pred časom povedali, že partnerské podpory budeme orientovať do projektov s pridanou hodnotou, teda takých, ktoré nám okrem prezentovania značky prinesú aj hodnotnú nadstavbu. Kvalitná voľnočasová aktivita pre deti v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl tým rozhodne je. Oceňujeme tiež, že vďaka Matejovi Tóthovi sa do škôl dostáva prepracovaná metodika a školení tréneri, čo deťom poskytuje všeobecný športový základ, no predovšetkým motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu“, vysvetlil rozhodnutie spoločnosti Veolia vstúpiť do spolupráce s ŠAMT Peter Martinka, Country Director Veolia Slovensko.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha je na celom Slovensku a ročne u nás trénujú tisíce detí. Na tréningoch sa venuje všeobecnej pohybovej príprave, ktorá je potrebná pre každý šport. Akadémia pripravujeme deti na športové výkony, učí ich správne vykonávať pohyb a formy, akými to realizujeme, sú plné radosti a hier. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady. Každá škola, ktorá vyhrá tento projekt, získa odborné vedenie jednej 2 člennej skupiny na celý školský rok zadarmo. O2 Športovou akadémiou prešlo za uplynulé roky už viac ako 5000 detí. Cieľom Akadémií je naučiť deti správne a s radosťou športovať, a to na základe vlastnej prepracovanej metodiky. Do procesu sú okrem vyškolených trénerov zapojení najbližší Matejovi spolupracovníci, fyzioterapeuti i detská psychologička.


„Veríme, že naším vstupom do spolupráce s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha sa číslo zapojených detí ešte zvýši, keďže už podľa informácií, ktoré máme sa po absolvovaní jedného školského roka v O2 ŠAMT deti zlepšili vo všetkých testovaných položkách - vo vytrvalosti, obratnosti, výbušnej sile a flexibilite, s jej najvýraznejším zlepšením o 42 %, čo je skvelé,“ dodáva Peter Martinka. O2 Športová akadémia Mateja Tótha je aktuálne jediný celonárodný projekt, ktorý sa venuje všeobecnej športovej príprave detí predškolského a mladšieho školského veku. Akadémia v uplynulom školskom roku vydala nové metodické príručky pre učiteľov, ktorí vedú tréningy a pripravuje sa aj na spoluprácu so štátom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo O2 ŠAMT do pilotnej fázy projektu zameraného na skvalitnenie hodín telesnej, a to aj vďaka jej merateľným výsledkom.


Viac informácií na www.akademiamatejatotha.sk

 

zľava Peter Martinka, Country Director Veolia Slovensko, Matej Tóth, Peter Dobrý, generálny riaditeľ skupiny Veolia Energia Slovensko