Veolia Energia Slovensko oslavuje okrúhle výročie

História skupiny Veolia vo svete siaha až do roku 1937. Vo francúzskom meste Villiers-Saint-Denis sa prvým zákazníkom stala miestna nemocnica, ktorá v mrazivej zime odoberala teplo vyrobené Léonom Dewaillym. Jeho spoločnosť sa rozrástla po celom Francúzsku a neskôr aj po Európe. Dlhodobo pôsobila pod názvom CGC (Compagnie Générale de Chauffe), aby sa v roku 1998 premenovala na Dalkiu a v roku 2015 na Veoliu.

Na Slovensku pôsobí skupina Veolia od  roku 1992, a to pod názvom CGC TERMOTECH s.r.o. Prvá filiálka bola založená v roku 1993 v Senci. V priebehu nasledujúcich rokov pribudli ďalšie mestá, kde Veolia zabezpečuje dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. Z jedinej spoločnosti pozostávajúcej zo štyroch zamestnancov sa skupina Veolia Slovensko postupne vypracovala na lídra slovenského teplárenského trhu. V súčasnosti má 16 pobočiek, pôsobí v 24 slovenských mestách a dodáva teplo pre viac ako 80 000 domácností.

Už 25 rokov sa na Slovensku staráme o Váš tepelný komfort. Ďakujeme.