Veolia bude prevádzkovať najväčšiu elektráreň na biomasu v Európe

Belgická energetická spoločnosť Bee má v pláne postaviť jednu z najväčších elektrární na biomasu v Európe a rozhodla sa poveriť práve spoločnosť Veolia jej spravovaním. Veolia bude zodpovedná za jej prevádzku počas nasledujúcich 15. rokov s odhadovaným výnosom okolo 150 miliónov euro.

Budúca elektráreň, ktorej vlastníkom je energetická spoločnosť Belgian Eco Energy (Bee), má obrovský potenciál vyrobiť až 215 MW elektrickej energie, a to práve z drevených triesok. V porovnaní s uhoľnými elektrárňami je táto veľmi šetrná k životnému prostrediu pričom prispieva k znižovaniu emisií CO2. Ak by sme porovnali objem emisií CO2 vypustených do ovzdušia uhoľnou elektrárňou a tou na biomasu, zistili by sme, že sme sa vyhli znečisteniu prostredia rovnajúcemu sa vykurovaniu 240 000 domácností mesta Ghent.
 
Stavba elektrárne začne v prvej polovici 2016, potrvá 3 roky a vytvorí viac ako 1000 nových pracovných miest. Elektrická energia, ktorú elektráreň vyprodukuje bude potom ďalej predávaná priemyselným podnikom.Veolia bude spolupracovať s Bee od úplného začiatku tzn. od začiatku samotnej stavby, aby spoločnosť vedela zabezpečiť najlepšiu prevádzku budovy a potom za čo najlepších podmienok prevziať úplnú zodpovednosť za elektráreň, ktorú bude spravovať najbližších 15 rokov po jej spustení.

Spoločnosť Veolia je spoľahlivý partner s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti, ktoré získala na realizácii podobných projektov, takže vieme, že môžeme očakávať kvalitnú spoluprácu a garantované výsledky,“ hovorí riaditeľ Bee - Michael Corten.

Budúca elektráreň na biomasu v medzinárodnom Port of Ghent pomôže Belgicku pri dosahovaní cieľov Európskej Únie 2020 a konkrétne prispeje k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Elektráreň je šetrná k životnému prostrediu, čo dokazuje aj fakt, že v porovnaní s uhoľnou elektrárňou sa tá na biomasu ročne vyhne vypusteniu až 450 000 metrických ton CO2 do ovzdušia. Okrem iného, elektráreň bude generovať 2% z celkovej produkcie elektrickej energie v Belgicku, čím prispeje k nárastu podielu obnoviteľnej energie v krajine. Súčasne však zlepší aj energickú efektívnosť krajiny a to zavedením najúčinnejších technológií v tejto oblasti.
 
Belgická spoločnosť Bee, založená v roku 2010 sa zaoberá dodávkou obnoviteľných energií prostredníctvom vlastných elektrických elektrární a sietí, ktoré vyrábajú obnoviteľné energie z biomasy či iných kogeneračných, solárnych alebo veterných zdrojov. Viac informácií na www.bee.eu