Veolia bude prevádzkovať dve elektrárne na biomasu v Japonsku

Veolia uzavrela 2 nové obchody! Bude prevádzkovať dve elektrárne na biomasu v Japonsku, čim sa dostane do pozície nového akcionára sektoru energií v tejto krajine.

Prostredníctvom svojej japonskej filiálky Veolia Japan, uzavrela Veolia v spolupráci s Takeei - tamojšou environmentálnou spoločnosťou - dve nové zmluvy týkajúce sa prevádzky dvoch elektrární na biomasu v severnom Japonsku. Obidve zmluvy boli podpísané na 20 rokov s plánovanou výnosnosťou pre Veoliu v hodnote 90 miliónov eur.

Elektrárne sa nachádzajú v regióne Tohoku, mestách Hirakawa a Hanamaki a spolu ročne vyprodukujú až 100 GWh elektrickej energie, čo môžeme prirovnať k spotrebe približne 22 000 domácností. Zmluvy boli uzavreté pod podmienkou lokálneho a opätovného využitia zdrojov - napríklad drevo, ktoré sa využíva na ohrev bojlerov,  pochádza zo susedných lesných priemyselných parkov, ktoré pre spoluprácu získala environmentálna spoločnosť Takeei. Veolia prinesie do projektu svoje know-how z oblasti  spracovania biomasy a bude zodpovedná za kompletnú správu oboch elektrární, v rátane všetkých zamestnancov, ktorý v nich budú pracovať. Veolia začne s prevádzkovaním v meste Hirakawa už tento rok v novembri a v meste Hanamaki až v decembri 2016.
Prevádzkovaním týchto dvoch elektrární prispievajú spoločnosti Veolia a Takeei k nárastu produkcie obnoviteľných energií a k rozmanitému využitiu energetických zdrojov  v Japonsku. Vo všeobecnosti môžeme taktiež poznamenať, že vďaka týmto prevádzkam sa Japonsko vyhne znečisteniu o viac ako 40, 000 metrických ton emisií CO2.
Viceprezident a výkonný riaditeľ pre Veolia Asia Régis Calmels vysvetľuje: „To, že sme uzavreli tieto dve zmluvy, môžeme pripísať hlavne šikovnosti a schopnosti skupiny Veolia prispôsobiť sa japonským zvykom a tradíciám. Tieto zmluvy iba potvrdzujú rast skupiny Veolia v tejto oblasti na ázijskom trhu. Japonsko má za cieľ do roku 2030 strojnásobiť podiel obnoviteľných energií v krajine. Pre Veoliu to predstavuje obrovskú príležitosť presadiť sa na tomto trhu, a to hlavne v oblasti prevádzky elektrární na biomasu.“
Po uzavretí zmlúv na prevádzku obrovských elektrárni na biomasu v severnej Amerike, v Írsku, či Belgicku, úspech v Japonsku iba potvrdzuje svetovú kvalifikovanosť a odbornosť skupiny Veolia v danej oblasti.