Unikátne sklenené vodovodné potrubie obstálo skúšku časom

V obci Ozdín v okrese Poltár sa nachádza vodovod, ktorý vďaka svojim konštrukčným vlastnostiam nehrdzavie a nezanáša sa usadeninami. Tieto vlastnosti má vodovod vďaka materiálu, z ktorého je vyhotovený a to zo sklenených rúr hrubých 1 centimeter. Rúry vodojemu sú prepojené systémom zaistených gumených spojov. Sklené vodovodné potrieb funguje v plnej prevádzke dodnes a je výsledkom viac ako polstoročia starého experimentu.

Obec získava svoju pitnú vodu z dvoch horských prameňov, z ktorých voda priteká skleneným potrubím do vodojemu. Pri inštalácii vodovodu museli byť použité jemné podkladové a zásypové materiály, aby nedošlo k poškodeniu sklenených rúr. Výhodou takéhoto postupu je odolnosti voči prevádzkovým poruchám, integritu takto inštalovaného systému je možné poškodiť výlučne mechanickým zásahom.

Hlavnou výhodou vodovodného potrubia vyrobeného zo skla je minimalizovanie faktorov, ktoré by mohli prispievať k zhoršeniu kvality vody pri jej preprave ku konečnému spotrebiteľovi. Za skutočnosť, že sklenený vodovod ostal len vo fáze experimentu zodpovedá najmä jeho vysoká výrobná cena.