Unikátna výstava ku Dňu Zeme v Lučenci

Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 a vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. Takýmto darom sú aj vzácne ekosystémy mokradí.

K tohtoročnému Dňu Zeme prinesieme obyvateľom Lučenca unikátnu výstavu pripravenú Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ). Výstava zachytáva fotografie mokradí z rôznych oblastí Slovenska. Lučenčania si ju budú môcť pozrieť pri tzv. pedagogickej záhrade na Ul. Járkovej, kde uvedenú lokalitu plánuje mesto v budúcom období postupne revitalizovať.

Prostredníctvom tejto výstavy chceme divákovi priniesť iný pohľad na mokrade, predstaviť ich ako miesta, ktoré majú svoju nezameniteľnú atmosféru a kde sa odohrávajú jedny z najzaujímavejších prírodných drám. Miesta, ktoré sú nenahraditeľné pre prežitie mnohých druhov, vrátane človeka.

„Okoloidúci budú možno prekvapení, ako exoticky niektoré mokrade pôsobia, akoby boli fotené v Amazónii, či na zatopených afrických pláňach. Každá z vystavených mokradí sa však nachádza u nás, na Slovensku,“ hovorí Adriana Brossmannová z BROZ.

Na výstave nájdete aj náš jediný pôvodný druh korytnačky – korytnačku močiarnu, ktorá je dnes u nás na pokraji vyhynutia. Podobný osud stretáva viaceré druhy viazané na mokrade, pretože biotopy mokradí sú dnes jedny z najohrozenejších vôbec.

„S mestom Lučenec spolupracujeme dlhodobo na viacerých projektoch a som rád, že aj takouto formou vieme podporiť osvetu v oblasti ochrany životného prostredia a tiež obohatiť kultúrny život v meste v období, keď sú múzeá a galérie zatvorené,“ uviedol Peter Martinka zo spoločnosti Veolia, ktorá je partnerom výstavy.