Týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

S každoročnou pravidelnosťou pripravujeme informačnú kampaň a aktivity určené zamestnancov skupiny Veolia Slovensko. Kampaň reflektuje neustálu snahu o zvyšovanie bezpečnosti a skvalitňovanie ochrany zdravia pri práci.

Tento rok sa zameriavame na zásady bezpečnej práce pri vybraných rizikových činnostiach ako práca s elektrickými zariadeniami, bezpečné zaistenie zariadení, čistenie vysokým tlakom vody, zdvíhacie zariadenia, ale aj práce vo výškach.