Trnavská automobilka a Veolia predĺžili kontrakt na zabezpečenie komplexnej správy a prevádzky areálu

Automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia predĺžila spoluprácu s Veoliou, ktorá pre trnavský závod bude aj naďalej poskytovať komplexnú správu a prevádzku areálu. Obe strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci do roku 2020.
 
Spoločnosť Sloveo a.s poskytuje svoje služby pre závod PSA v Trnave ako filiálka spoločnosti Veolia. Pre trnavský závod zabezpečuje komplexné služby spojené s prevádzkou priemyselného parku a správou v oblasti vody, odpadového hospodárstva, energetiky a ďalších služieb.
 

„Veľmi ma teší, že náš významný klient ocenil našu prácu a rozhodol sa pokračovať vo vzájomnom partnerstve, ktoré na Slovensku trvá už od roku 2004. Prejavenú dôveru si veľmi vážime a veríme, že obojstranná spolupráca bude prospešná a naplní naše vzájomné ambície,“ uviedol Miroslav Kot, generálny riaditeľ spoločnosti Veolia Energia Slovensko.
 
---
Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S viac než 163-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.
V roku 2016 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 100 miliónov obyvateľov, 61 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 54 miliónov MWh energie a zhodnotila 31 milióna ton odpadu. V roku 2016 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,39 miliárd eur. www.veolia.com