Štartujeme novú súťaž pre školy

V školskom roku 2015/2016 sa spoločnosť Veolia Energia opäť rozhodla nadviazať na tradíciu vzdelávacích súťaží pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl zameraných na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k životnému prostrediu.

Desiaty ročník súťaže sa vracia k téme, ktorá v minulosti patrila k najúspešnejším: BIODIVERZITA OKOLO NÁS – KEĎ VĎAKA BIODIVERZITE MOJE MESTO OŽIJE. Úlohou žiakov je vybrať živočíšny alebo rastlinný druh, ktorý by chceli ochraňovať alebo navrátiť do ich lokality. Žiaci majú za úlohu napísať text, v ktorom vysvetlia svoj výber a navrhnú, ako je možné tento druh chrániť, či dokonca navrátiť do prírody, a objasnia, prečo je tento druh užitočný pre obyvateľov ich lokality. Potom musia svoju prezentáciu ilustrovať. Súťažné práce  vyhodnotí odborná porota na úrovni lokálnych kôl, kde práce umiestnené na prvých troch miestach postúpia do celoslovenského kola. Pre žiakov z triedy, ktorá sa stane celoslovenským víťazom, pripraví spoločnosť Veolia Energia celodenný výlet s atraktívnym programom. Žiaci i učitelia dostanú v rámci projektu kvalitné pedagogické materiály, ktoré ich budú sprevádzať celou súťažou a pomáhať im pri plnení jednotlivých úloh.